Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?

2021-11-01 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej!Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Lagen som reglerar skuldsanering är skuldsaneringslagen (SKUL), det är från den lagen jag kommer att hänvisa mina svar.

Kronofogden är den myndighet som prövar om du uppfyller kraven för skuldsanering, det är den myndigheten du skall vända dig till.(4 § SKUL).

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att en du helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1§ SKUL).Skuldsanering är till för den som har skulder den inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att man ska beviljas skuldsanering så måste man ha gjort ansträngningar för att lösa sin situation. För att kunna genomgå en skuldsanering så måste du alltså uppfylla vissa krav(5§ SKUL). Att ha endast ha gått i personlig konkurs är inte tillräckligt för att bli beviljad skuldsanering, utan du måste även uppfylla de kraven jag kommer lista här nedan.

Krav för skuldsanering

Ordet gäldenär betyder någon som har en skuld till någon annan. Gäldenären är i detta fallet du.

Skuldsanering får beviljas om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige (6§ SKUL)
Skuldsanering får beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid( 7§ SKUL). Detta betyder att man måste vara kvalificerat insolvent. Att vara kvalificerat insolvent är ett högt ställt krav. Av praxis från högsta domstolen har det slagits fast att en person som kan betala av sina lån på egen hand på 15-20 år har inte ansetts vara kvalificerat insolvent.Om gäldenären är en näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda. En gäldenär som har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud får inte beviljas skuldsanering (8§ SKUL)Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. (9§ SKUL). Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering. (9§ 2 st SKUL)

Jag kan rekommendera dig att göra kronofogdens skuldsaneringstest på deras hemsida. Testet kan ge dig en preliminär uppfattning om dina möjligheter till att kunna genomgå skuldsanering. Testet finner du här.

Hoppas jag kunnat besvara din fråga, tveka inte att höra av dig om du behöver mer hjälp!

Vänliga hälsningar,

My Stenquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (202)
2021-12-16 Skäl för skuldsanering och en eventuell andra skuldsanering
2021-12-09 Räknas ägandet av ett fritidshus som en tillgång vid ansökan om skuldsanering?
2021-11-20 Ofullständig fråga
2021-11-18 Kan man arbeta i ett annat land men ändå beviljas skuldsanering?

Alla besvarade frågor (98657)