Kan man söka bygglov i efterhand?

2019-03-20 i Fastighet
FRÅGA
Om jag har byggt utan bygglov kan jag i efterhand söka bygglov
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler gällande bygglov.
Reglerna kring bygglov hittar vi i Plan- och Bygglagen(PBL). Viktiga regler för den som söker bygglov är följande:
När krävs det bygglov 9 kap. 2 § PBL,
Din ansökan ska skickas till byggnadsnämnden i din kommun 9 kap. 20 § PBL,
Vad din ansökan ska innehålla 9 kap. 21 § PBL

Om en byggnad uppförts utan bygglov, vilket skett i ditt fall, kan kommunen förelägga ett rättelseföreläggande. I värsta fall kan detta betyda att du måste riva de delar av byggnaden som byggts utan bygglov 11 kap. 20 § PBL

Hur gör man byggnaden laglig?
Efter du uppfört byggnaden kommer du att få skicka in en ansökan om bygglov till byggnadsnämnden, där granskar de ditt ärende. Det finns två utfall, antingen får du bygglov eller inte.

Om du beviljas bygglov i efterhand så sker en vanlig bygglovsprövning, vidare kan du även bli skyldig att betala byggsanktionsavgifter.
Om du inte beviljas bygglov kan byggnadsnämnden kräva att den del av bygget som uppförts utan bygglov måste rivas så att det återställs till sitt ursprungliga skick.

Preskription
10 år efter att byggnaden upprättats preskriberas tiden för rättelseföreläggande. Alltså får inte byggnadsnämnden efter 10 år förelägga ett rättelseföreläggande. Detta förutsatt att byggnaden inte används för andra ändamål än bostad 11 kap. 20 § PBL. Detta betyder dock inte att byggnaden blir legaliserad per automatik. För att bygganden ska bli helt laglig krävs fortfarande att man söker bygglov.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Masis Vardanian
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (422)
2019-07-19 Konflikt angående gällande tillträdesdag i köpekontrakt
2019-07-16 ​Garderobsinredning - fast eller lös egendom?
2019-07-16 Vilka regler gäller vid poolbygge nära tomtgränsen?
2019-07-15 Pool delvis byggd på kommunens mark - skyldig att ta bort?

Alla besvarade frågor (71218)