Kan man skrota en bil som inte fungerar och ändå kräva att köpet hävs?

2020-02-14 i Köplagen
FRÅGA
Jag ska göra en stämningsansökan mot en privat person som medvetet har lurat mig vid ett bilköp. Bilen startar inte och säljaren vägrar svara och häva köpet. Jag kan inte ha bilen ståendes på gatan där jag bor under processen utan att få en massa böter. Kan jag skrota bilen och ändå kräva att köpet hävs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,

Allmänt

I fråga om köp av en vara (exempelvis en bil) mellan två fysiska personer blir köplagens (KöpL) regler tillämpliga. Här behöver vidare något sorts avtalsinnehåll fastställas. För det fall ett skriftligt köpeavtal saknas och den muntliga överenskommelsen inte kan tjäna som vägledning får lagstiftningen på köprättens område istället fylla ut avtalet. Svaren måste således sökas i köplagen. Även lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtalslagen (AvtL), kan i viss mån också behöva studeras.

Din fråga

Min ambition var egentligen att besvara din fråga relativt utförligt och där redogöra för hur du praktiskt skulle kunna gå tillväga när det föreligger ett fel i en vara. Men jag misstänker att du inte är vidare intresserad av en mindre rättsutredning utan endast önskar få ett kort och koncist svar på din faktiska fråga. För ordningens skull kommer jag trots detta ändå att nämna följande:

Att bilen inte startar menar jag är att betrakta som ett köprättsligt fel. I normalfallet ska säljaren beredas möjlighet till avhjälpande alternativt omleverans (34-36 §§ KöpL). Men jag tolkar din fråga som att det handlar om ett köp av en begagnad bil och att säljaren jämte detta inte går att få tag i. Det nu sagda verkar alltså inte genomförbart.

Ett prisavdrag motsvarande kostnaden för att på egen hand åtgärda felet hade eventuellt kunnat fungera som ett tänkbart tillvägagångssätt (38 § KöpL). Men eftersom du redan verkar ha bestämt dig för att väcka en talan i domstol med ett yrkande (krav) på att prestationerna ska gå åter (hävning, 39 § första stycket KöpL) med ett förmodat tillhörande skadeståndsanspråk (40 § första stycket KöpL) så utgår jag ifrån att inget av de ovanstående alternativen är aktuella.

Notera dock att du som köpare har en lagstadgad undersökningsplikt, vilken inträdde i samband med varans avlämnande (alltså vid mottagandet/hämtningen av den ifrågavarande bilen, 31 § första stycket KöpL), och att vissa tidsfrister gäller för att kunna åberopa att varan (bilen) är felaktig. Reklamation till säljaren ska ske inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet i fråga (32 § första stycket KöpL).

Notera också att du inte godtyckligt kan skicka iväg bilen till skroten om du har för avsikt att kräva hävning av avtalet i en kommande rättsprocess. Om ett köp hävs ska den ursprungliga utväxlingen av parternas prestationer (din betalning mot säljarens bil) återgå. Annorlunda uttryckt; Din rätt till återbetalning är villkorad med att säljaren i så fall får tillbaka sin bil.

Du skriver vidare att säljaren medvetet har lurat dig. Om du vederhäftigt kan påvisa detta skulle avtalet eventuellt också kunna angripas och ogiltigförklaras med stöd av 30 § AvtL, vilken reglerar vad som händer vid ett så kallat svikligt förledande (svek, falskhet) på säljarens sida. Men det förutsätter även här att du fortfarande förfogar över bilen.

Ytterligare frågor och/eller juridisk assistans

Om du behöver hjälp med upprättande av eventuella kravbrev, ett författande av en stämningsansökan eller om du skulle vilja att någon företräder dig inför och vid en kommande tingsrättsförhandling är du varmt välkommen att kontakta mig. Jag nås enklast på jacob.bjornberg@lawline.se och jag kan i så fall slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister.

Om inte annat får jag passa på att önska trevlig helg!

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1222)
2020-09-16 Fel på bilen - kan man häva köpet?
2020-09-14 Fel i vara
2020-09-05 vad gäller vid fel i bostadsrätt?
2020-09-04 vad gäller vid köp mellan privatpersoner om köparen inte betalar och skadar varan?

Alla besvarade frågor (84287)