Kan man skriva ett avtal som ska vara giltigt när någon dör?

2017-04-02 i Testamente
FRÅGA
HejHar en fråga ang min fars lägenhet han är 75år Och har 6 barn men umgås med 3 av oss dom andra 3 barnen har stulit & hållt på emot honom under om många år så nu vill han att vi ska ärva hans lägenhet den dagen han går bort Vi har varit igång med att skriva över lägenheten på en av mina bröder men vet ej om det är rätt att göra så eller om man kan på papper/kvitto skriva ett köpekontrakt medans min far lever då han vill inte att mina syskon ska ärva honom hur kan man göra för att detta avtal ska gälla vid hans bortgång Tack på förhand
SVAR

Hejsan!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sammanfattningsvis är mitt råd att din pappa upprättar ett testamente.

Lagreglerna om arv finns i ärvdabalken (1958:637). I svensk rätt kan man inte göra sina bröstarvingar (alltså barn, barnbarn osv.) helt arvlösa. För att man ska förverka sin rätt till arv krävs i princip att man uppsåtligen dödar arvlåtaren (15 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingar har annars alltid rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten, se 7 kap. 1 § ärvdabalken . Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen arvingen har rätt till enligt lag. I ert fall när ni är sex barn, blir arvslotten 1/6, se 2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken. Du frågar om ni redan nu genom ett avtal kan överlåta lägenheten på ett av syskonen för att på så sätt undandra denna från de tre syskonen. Svaret på den frågan är nej, av två skäl. Främsta anledningen är att de enda rättshandlingarna för dödsfalls skull som tillåts enligt svensk rätt är testamente och förmånstagarförordnande. Din far kan därför inte skriva ett avtal vari han förordnar om sin kvarlåtenskap. Risken är också att de tre syskonen som blir förfördelade kan angripa gåvan/överlåtelsen genom 7 kap. 4 § ärvdabalken. Enligt den paragrafen kan syskonet som fick lägenheten tvingas återbära den för att alla syskon ska kunna få ut sin laglott. (Jag tolkar din fråga som att det inte finns någon annan egendom av stort värde.) Mitt råd blir därmed att din far upprättar ett testamente. I testamentet kan han föreskriva att de tre syskonen bara ska få ärva sin laglott, vilket blir 1/12 var av kvarlåtenskapen (lägenheten). Resterande kan han i så fall förordna ska tillfalla er övriga syskon. Observera att testamentet måste uppfylla formkraven i 10 kap. 1 § ärvdabalken. Det ska upprättas skriftligen och skrivas under med två samtidigt närvarande vittnen (som inte får vara jäviga). Vittnena måste också få veta att det är ett testamente. Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94173)