Kan man skriva ett äktenskapsförord när man redan är gifta?

FRÅGA
HejKan vi efter 27 års äktenskap skriva äktenskapsförord? Jag skulle vilja att mitt arv från min far står som enskild egendom och saker jag ärvt från föräldrar och andra släktingar också. Så inte särkullebarnet ärver "mitt" arv och "mitt" arvegods. Är det möjligt att göra så nu? Min man har 1 barn, vi har 1 barn och jag har 2 barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att upprätta ett äktenskapsförord

Det är absolut möjligt att skriva ett äktenskapsförord när man redan är gifta. Genom äktenskapsförordet bestämmer makar sinsemellan vilken egendom som ska bli någon av makarnas enskilda egendom och vilken som, i ert fall, ska förbli giftorättsgods. (7 kap. 3 § äktenskapsbalken)

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna. (7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken) Ett äktenskapsförord måste slutligen registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Det gäller från den dag det ges in till Skatteverket. (7 kap. 3 § tredje stycket äktenskapsbalken)

Enskild egendom vid arv

Om din man dör före dig kommer den enskilda egendomen inte ingå i bodelningen. (10 kap. 1 § äktenskapsbalken) Din makens särkullbarn kommer på så sätt inte att få tillgång till din enskilda egendom även om de begär ut sitt arv i direkt anslutning till din mans bortgång.

Om du däremot dör först kommer den enskilda egendomen i första hand att ärvas med fri förfoganderätt av din make. (3 kap. 1 § ärvdabalken) Fri förfoganderätt innebär att din make kan spendera egendomen under sin livstid men han kan inte testamentera bort den. Om du dör först kan ditt särkullbarn begära ut sin del av arvet direkt. (3 kap. 9 § ärvdabalken) Ert gemensamma barn måste däremot vänta på sitt arv tills även din man har gått bort. Vill du se till så att dina barn får din enskilda egendom direkt vid din död, istället för att den går till din make, behöver du upprätta ett testamente.

Sammanfattning och råd

Du och din man kan upprätta ett äktenskapsförord nu när ni är gifta. Lawline erbjuder en avtalstjänst som kan hjälpa er att skapa ert äktenskapsförord, och om du önskar även ett testamente.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1217)
2021-04-17 Fråga om upprättande av äktenskapsförord
2021-04-17 Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-12 Tolkning av äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (91294)