Kan man skriva ett äktenskapsförord för privat pensionssparande?

FRÅGA
Som föräldraledig och deltidsarbetande (för att familjelivet ska gå smidigare) så är det svårt vad jag förstått att säkra så man inte drabbas av dåligt pension efter en ev skillsmässa. Håller äktenskapet så är det ju inget problem då man delar på inkomsterna.I mitt fall, så skulle maken kunna avstå sin premiepension (tror jag det heter) men då förlorar man 8% av den överlåtna summan. Vilket känns dumt. Fråga: skulle man kunna skriva ett äktenskapsförord om att privat pensionsparande är enskilld egendom och helt enkelt sätta in mer till den som gått ner i tid, vabat och varit föräldraledig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsförord hittar du i 7 kap. äktenskapsbalken.

Det är fullt möjligt att upprätta ett äktenskapsförord med syfte att göra det privata pensionssparandet till enskild egendom. Ni får i princip utforma ett äktenskapsförord samt avtala om vad ni vill ska vara enskild egendom precis hur ni vill. De enda krav som finns är att äktenskapsförordet är skriftligt, undertecknat och ingivet till Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Tänk på att det är viktigt att formulera äktenskapsförordet så att det tydligt framgår vad som avses för att unvika missförstånd vid en eventuell tvist.

Behöver du hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord kan du klicka HÄR eller kontakta någon av våra jurister HÄR.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1059)
2020-02-28 Fråga om registrering av utländskt äktenskap i Sverige
2020-02-27 Fråga om tolkning av äktenskapsförord
2020-02-19 Behöver jag ange belopp på konton i äktenskapsförord?
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (77511)