Kan man skriva äktenskapsförord under äktenskapet?

FRÅGA
Kan man skriva äktenskapsförord eller något liknande efter man var gift i några år ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är möjligt att skriva ett bindande äktenskapsförord trots att makarna varit gifta ett par år. Reglerna om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (här).

Äktenskapsförord under äktenskapet

Som du säkert känner till kan makar genom ett äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild och därför inte ingå i bodelningen, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken (här). Av denna bestämmelses tredje stycke framgår att äktenskapsförord kan upprättas även under äktenskapet och att det inte finns någon begränsning för hur sent i äktenskapet ett äktenskapsförord kan skrivas. Äktenskapsförordet blir giltigt först den dag det ges in till Skatteverket för registrering, se 7 kap 3 § st 3 äktenskapsbalken (här).

Formkrav för äktenskapsförord

För att ett äktenskapsförordet ska vara giltigt ska det, förutom ingivet för registrering hos Skatteverket, vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna, se 7 kap 3 § st 2 äktenskapsbalken (här). Om ett äktenskapsförord inte uppfyller dessa krav är det inte giltigt.

Sammanfattning

Det är alltså fullt möjligt att upprätta ett äktenskapsförord även under äktenskapet. Även om äktenskapsförordet är skriftligt, daterat och undertecknat av makarna måste det alltså även ges in till Skatteverket för registrering. Om man ger in äktenskapsförordet till Skatteverket senare än efter en månad i äktenskapet gäller äktenskapsförordet först från och med den dag det ges in till Skatteverket. Om du önskar upprätta ett äktenskapsförord rekommenderar jag dig att boka tid med en av Lawlines jurister vilket du kan göra här.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1214)
2021-04-12 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-11 Hur fungerar det med äktenskapsförord?
2021-03-31 Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?
2021-03-31 Gifta sig med någon som inte har uppehållstillstånd

Alla besvarade frågor (91130)