FrågaSKATTERÄTTReavinstskatt29/09/2021

Kan man skjuta upp reavinstskatten?

Jag har flyttat till mitt fritidshus och bor nu permanent där. Om jag skulle sälja huset i framtiden och köper ny bostad Kan jag skjuta upp vinstkatten ? Läste att man får inte uppskov med beskattningen om man säljer fritidshus.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du permanent flyttat till ditt tidigare fritidshus och nu undrar du om du kan få uppskov på reavinstskatten vid en framtida försäljning. Svaret finns i inkomstskattelagen (IL).


Uppskov på reavinstskatten vid försäljning av den permanenta bostaden

För att du ska få uppskov på reavinstskatten ska följande kriterier vara uppfyllda enligt 47:2 IL.

Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostad (alltså på grund av försäljning av ursprungsbostad).Du har förvärvat eller tänka förvärva en ersättningsbostad.Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden.


Permanent bostad

När du säljer en bostaden ska tas upp som en kapitalvinst (41:1-2 IL). Med ursprungsbostad avses den skattskyldiges permanentbostad som är den bostad där den skattskyldige varit bosatt i minst ett år före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren (47:3 IL). Förutsatt att du bott i huset permanent i minst ett år eller minst tre av de senaste fem åren före försäljningen uppfyller du kriteriet att ta upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostaden.


Ersättningsbostad

För att få uppskov på reavinstskatten krävs det även att du förvärvat en ersättningsbostad senare än ett år men före ett år efter försäljningen av permanentbostaden (47:5 - 5a IL). Vidare krävs det att du bosatt dig eller tänker bosätta dig där i ersättningsbostaden.


Sammanfattning

För att ha rätt till uppskov på reavinstskatten krävs det att du bott permanent i ditt tidigare fritidshus i ett år eller i minst tre av fem år före försäljningen. Dessutom ska du ha förvärvat en ersättningsbostad senare än ett år men före ett år efter försäljningen av permanentbostaden och bosatt dig där eller tänk bosätta dig där. Förutsatt att detta är uppfyllt kan du få uppskov på reavinstskatten vid en framtida försäljning.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Reavinstskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000