Kan man skiljas från sin filippinska make här i Sverige?

FRÅGA
Hej.Jag är svensk medborgare som är tillsammans med en filippinsk kvinna.Hon är gift i filippinerna, men har inte bott med mannen på flera år.Vi har nu lust att gifta oss, och bosätta oss i sverige. Kan hon skiljas från hennes filipinska man i sverige, och gifta om sig med mig?Vi vill ju vara i sverige. Finns det något lagligt sätt att möjligöra det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Frågor om äktenskapsskillnad som har en internationell karaktär regleras i olika regelverk. De som är aktuella för att besvara din fråga är en EU-förordning vid namn Bryssel II-förordningen och internationella äktenskapslagen, förkortat IÄL.

Kan hon skiljas från sin filippinska man här i Sverige, och gifta om sig med mig?
För att din flickvän ska kunna skilja sig i Sverige (dvs genom att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till en i Sverige belägen tingsrätt) måste först undersökas om svensk domstol ens är behörig att pröva en sådan ansökan. Denna fråga besvaras i EU:s Bryssel II-förordning, vilken gäller som svensk lag här i Sverige.

Jag utgår från att din flickvän har hemvist (är stadigvarande bosatt) i Sverige och har varit bosatt här under minst ett års tid. Under dessa förhållanden är svensk domstol enligt artikel 3 i Bryssel II-förordningen behörig att pröva kvinnans ansökan om äktenskapsskillnad med sin filippinska man.

Kvinnans väckta talan om äktenskapsskillnad kommer att prövas enligt svensk rätt, 3 kap. 4 § IÄL.. Dvs reglerna om äktenskapsskillnad i äktenskapsbalken kommer att tillämpas.

För det fall att kvinnan också är filippinsk medborgare kan dock en undantagsregel bli tillämplig (3 kap. 4 § tredje stycket IÄL). Den innebär att svensk domstol inte får döma till äktenskapsskillnad här i Sverige mellan henne och hennes filippinska man om det finns en omständighet i filippinsk lag som säger att det saknas grund för att upplösa äktenskapet mellan dem. Detta förutsätter dock att den filippinska maken åberopar denna grunden i den filippinska lagen och att det dessutom finns särskilda skäl som talar för att äktenskapsskillnad här i Sverige inte ska bifallas.

Sett till hur domstolen har tillämpat denna undantagsregel ska det mycket till för att särskilda skäl ska föreligga, och därmed att den väckta talan om äktenskapsskillnad inte ska kunna bifallas här i Sverige. Som framgår av din fråga har kvinnan inte bott med den filippinska mannen på flera år och ni önskar bosätta er här i Sverige och etablera ett liv tillsammans, inbegripet ingå äktenskap med varandra. Kvinnan har alltså ett starkt intresse av att få sin sak prövad av svensk domstol. Dessa omständigheter talar för att det inte finns särskilda skäl mot att bifalla hennes talan om äktenskapsskillnad.

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte borde vara några problem för kvinnan att skilja sig här i Sverige och därefter gifta sig med dig. Det är svensk lag som kommer att tillämpas när ni vill ingå äktenskap med varandra, 1 kap. 4 § IÄL.

Hoppas att du fick svar på fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Linn Gerhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1056)
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?
2020-02-07 Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
2020-02-01 Är det möjligt för makar att upprätta ett avtal som rör kommande bodelning?

Alla besvarade frågor (77164)