Kan man skänka bort en halv fastighet?

2018-11-06 i Gåva
FRÅGA
Min son och jag köpte en stuga 2009, han står på den för jag hade problem med kronofogden då. Nu vill vi att jag ska stå som ägare på halva (50%), hur gör vi det på bästa sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga vill du stå som ägare till halva fastigheten men att det inte rör sig om att du ska köpa den. För att förflytta halva ägandet kan din son skänka halva fastigheten till dig.

Formkravet för gåva av fastighet är detsamma som för köp

För fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig. De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § Jordabalken, JB). För det fall att man skänker bort en fastighet genom ett gåvobrev är reglerna desamma som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär att det är tillräckligt med ett gåvobrev för att skänka bort fastigheten, så länge det uppfyller formkraven för en köpehandling (varvid köpeskillingen torde bli 0 kronor eller likvärdigt formulerat).

Gåvobrevet, med formkraven uppfyllda, är således det viktigaste dokumentet för att skänka bort fastigheten.

Mottagaren av gåva ska söka lagfart

Mottagaren av gåvan (i det här fallet du) ska inom tre månader söka lagfart för fastigheten (20 kap. 1-2 § JB). Det krävs inte att gåvobrevet är bevittnat för att det ska vara giltigt (jfr 4 kap. 1 § JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen (20 kap. 7 § JB). Det är således en god idé att redan vid utfärdande av gåvobrevet se till att det även bevittnas.

Mitt råd till dig är att ni skriver ett gåvobrev som uppfyller jordabalkens regler för formkrav samt ser till att det bevittnas. Det viktigaste dokumentet för överlåtelsen är ett korrekt utformat gåvobrev. Självklart är lagfarten av vikt för dig med, dock kan sådan ansökas om först när gåvobrevet utfärdats.

Jag rekommenderar att ni använder er av Lawlines avtalstjänst. I tjänsten kan ni till ett konkurrenskraftigt pris skapa ett gåvobrev som uppfyller formkraven och är korrekt utformat. Vill ni ha närmre hjälp går det givetvis även bra att boka tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (520)
2019-03-31 Gåva av halv bostadsrätt efter upplöst sambohförhållande
2019-03-30 Vem äger bil som givits i gåva och nya ägaren inte skrivits in i bilregistret?
2019-03-30 Gåva - Lån - Skuldebrev
2019-03-29 Har gåvogivare rätt till del av försäljningsbeloppet efter att ha gett bort egendomen genom gåva?

Alla besvarade frågor (68021)