Kan man skänka bort del av fastighet utan att behöva betala skatt?

2021-03-17 i Reavinstskatt
FRÅGA
Hej!1990 fick jag och min bror ett fritidshus som gåva av vår mor.Hon avled 1992. Det inköptes 1970 för 62000 krIdag har vi kommit överens att jag skall köpa ut honom.taxeringsvärde 1,5 miljutköpsvärde 2,5 miljFinns det någon möjlighet att delningsvärdet 1,25 milj reduceras med 22 %, dvs hans skatt och jag betalar honom 0,975 milj.Om, hur skriver man papper så att skatteverket får rätt uppgifter. Är det möjlig med Gåvomodellen.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Vinstskatt vid försäljning av fastighet hör till inkomstslaget kapital. Med kapitalvinst avses bland annat vinst vid avyttring av tillgångar (41 kap. 1-2 § inkomstskattelagen, IL). Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen för den avyttrade tillgången är helt enkelt försäljningssumman. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (inköpspris) ökad med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Avyttras endast en del av en fastighet ska kapitalvinsten beräknas på grundval av förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § IL).

Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är däremot skattefria (8 kap. 2 § IL). Vid förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning träder förvärvaren enligt kontinuitetsprincipen i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att förvärvaren tar över arvlåtarens omkostnadsbelopp. I ert fall ska omkostnadsbeloppet för fastigheten ni fick användas vid beräkningen av vinstskatt. Du och din bror tog över skattansvaret för er mor när ni fick fastigheten i gåva, innebärande att ni inte betalde någon skatt då. När du nu ska ta över halva fastigheten kan det ske antingen genom ett köp eller genom en gåva. Då du och din bror är närstående är det inte avgörande vad ni benämner avtalet som utan hur mycket din bror köper ut dig för i förhållande till taxeringsvärdet. Det innebär i praktiken att ni kan skriva "gåva" men det kan räknas som en försäljning, likväl som att ni kan skriva "försäljning" men det räknas som en gåva.

Skulle fastigheten säljas till dig till ett pris som är lägre än taxeringsvärdet kan det skattemässigt behandlas som en gåva och ingen skattskyldighet utlöses. Fastigheten anses överlåten som gåva om ersättningen understiger överlåtelseårets taxeringsvärde (eller överlåtelseårets marknadsvärde, om det är lägre än taxeringsvärdet) under förutsättning att avsikten är att berika mottagaren. Om överlåtelsen sker till en närstående presumeras att det finns en gåvoavsikt. I ert fall handlar det om en överlåtelse av halva fastigheten varför det ska understiga taxeringsvärdet för halva fastigheten för att räknas som gåva. Om du övertar din brors andel i fastigheten kan du som högst betala honom 750 000 kronor (då taxeringsvärdet är 1 500 000 kronor). Ger du honom 1 250 000 kronor kommer det att räknas som en försäljning (även om ni skulle skriva det som ett gåvobrev) vilket kommer att utlösa skattskyldighet för din bror. Det innebär i praktiken att din bror får betala skatt för försäljningen. Skatten räknas ut som enligt ovan; förenklat 1 250 000 (försäljningsbeloppet) – 33 500 (halva omkostnadsbeloppet, då det rör sig om halva fastigheten) = 1 216 500 kronor i vinst. Skatten är 22% = 267 630 kr. För din del innebär det att den dag du säljer fastigheten kommer halva fastigheten (den delen du fått av din mor) att ha ett omkostnadsbelopp efter gåvan från din mor och beskattas utifrån det, halva fastigheten kommer att ha ett omkostnadsbelopp utifrån vad du betalde din bror (1 250 000 kr). De olika omkostnadsbeloppen är för att du inte ska behöva betala skatt för den delen din bror redan skattat.

Sammanfattningsvis är det möjligt för din bror att skänka dig sin halva av fastigheten mot ett vederlag. Vederlaget får däremot som högst vara 750 000 kronor utifrån att taxeringsvärdet är 1 500 000 kronor. Då det rör sig om halva fastigheten halveras även övriga uppgifter. Om det utgår ett vederlag som är högre än taxeringsvärdet, som ni föreslår, då kommer det att räknas som en försäljning. Din bror blir skattskyldig för sin del av försäljningen. Du kommer att ha två omkostnadsbelopp att ta hänsyn till när du säljer fastigheten i framtiden. Halva fastigheten utifrån vad din mor gav för fastigheten, halva fastigheten utifrån vad du köpte andelen av din bror för.

Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister för att upprätta t.ex. köpeavtal är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reavinstskatt (102)
2021-06-30 Fråga om uppskov av reavinstskatt vid försäljning av ärvd fastighet
2021-03-25 Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?
2021-03-17 Kan man skänka bort del av fastighet utan att behöva betala skatt?
2020-12-23 Fråga om reavinstskatt och lån vid övertagande av fastighet genom gåva

Alla besvarade frågor (95873)