Kan man se om någon har körkort?

FRÅGA
Har **** l**** körkort för bil
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag har omformulerat frågan så att det inte ska gå att identifiera någon person, eftersom gratisfrågor publiceras på Lawlines hemsida.

Rätten att ta del av allmänna handlingar

En allmän handling kan vara offentlig eller vara belagd med sekretess.

För allmänna handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana. Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen. Reglerna om offentlighetsprincipen finns i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen.

Är ett körkort eller uppgift om vem som har körkort en allmän handling?

Ett körkort är en allmän handling om det förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommet eller upprättat hos myndigheten, se 2 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen. En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda, 2 kap 9 § Tryckfrihetsförordningen. En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats eller det ärende den handlar om har slutexpedierats hos myndigheten, se 2 kap 10 § Tryckfrihetsförordningen.

Uppgifter om vilka som har körkort är registrerade hos Transportstyrelsen, och eftersom myndigheten upprättar register över körkortsinnehavare kan man dra slutsatsen att det är en allmän handling.

Vart ska man vända sig för att ta reda på om en person har giltigt körkort?

För att veta om någon har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen (länk här) och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom att maila dem. Då får du uppge personens namn och personnummer och fråga om denne har giltigt körkort. Uppgift om körkort är som huvudregel inte skyddad av sekretess, endast själva referensnumret för körkortet, 18 kap 10 § Offentlighets- och sekretesslagen.

Med vänliga hälsningar,

Natasha Fathifard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (145)
2021-10-13 Får privatpersoner köpa domar online?
2021-09-28 Har ett vittne rätt till kopia av ett förhör?
2021-08-29 Vilka handlingar har jag rätt att få ut hos polisen?
2021-08-27 Kan man se om någon har körkort?

Alla besvarade frågor (96401)