Kan man sänka anställningsgraden och när är man skyldig att ge en fast anställning?

FRÅGA
Hej! Det är så att min chef sänkte min tjänst från 60% till 55% för att det inte fanns mer att erbjuda. Hon vill heller ej fastanställa mig för hon inte kan lova att de finns jobb efter sista september för att täcka upp för en fasttjänst på 60%.Jag har varit på den arbetsplatsen sedan januari 2020, det är ett hemtjänstföretag. De va en annan tjej som började jobba hos oss i maj 2021 och har nu blivit erbjuden en visstidsanställning på 75-80% nu trots att chefen sagt till mig de inte finns mer? Kan hon göra så
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan delas enklast upp i flera delfrågor:

Får chefen sänka din tjänst med 5%? Är hon skyldig att ge dig en fast anställning? Har du förtur till mer arbete?

1. Får chefen sänka din arbetsgrad?

Huruvida chefen får sänka din arbetsgrad beror på vilken anställningsform du har. Folk pratar ofta om flera olika anställningsformer, men juridiskt finns det färre. En anställning kan antingen vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare. När man pratar om "fast anställd" brukar man mena en tillsvidaretjänst. Jag utgår i svaret från att du har en allmän visstidsanställning och att det saknas kollektivavtal. Om det finns kollektivavtal gäller istället reglerna där. Är det så att du hade en allmän visstidsanställning som gick ut och när denna gick ut sänkte chefen din arbetsgrad får hon göra så. Men hon kan inte sänka arbetsgraden mitt i en pågående allmän visstidsanställning.

Det finns också en form av anställning (en sorts visstidsanställning) där man ingår löpande avtal och varje arbetspass ses som en ny anställning. Man kan alltså ingå avtal om anställning varje enskilt arbetspass. Är du anställd så får chefen sänka din arbetsgrad hur mycket som helst (men inte ta bort några pass som ni redan kommit överens om att du ska arbeta). Står det i ditt avtal "visstidsanställd" (eller något liknande) och sedan 60% är det 60% som gäller under avtalsperioden.

2. Är hon skyldig att ge dig en fast anställning?

När du haft en allmän visstidsanställning i över 2 år (under en femårsperiod) har du rätt till en fast anställning (d.v.s. tidigast januari 2022) enligt 5a § LAS. Före det finns ingen skyldighet att ge dig en fast anställning. Om du t.ex. arbetat och haft visstidsanställningar om 3 månader och haft 3 sådana per år har du haft en allmän visstidsanställning i 18 månader vid månadsskiftet 2022 (och behöver därför arbeta 6 månader till innan du har rätt till fast anställning).

3. Har du förtur till arbete?

Dels är det en fråga om du har företrädesrätt till en ny allmän visstidsanställning. Det korta svaret är; ja, det har du om du arbetat hos arbetsgivaren i mer än ett år (det förutsätter jag att du gjort). Detta regleras i 25 § LAS. Har du då rätt till fler timmar? Det finns en generell rätt till förtur till mer arbete om man har en deltidsanställning och har anmält att man vill ha fler timmar (25a § LAS). Det krävs dock att arbetsgivarens behov uppfylls genom att du utökar dina timmar. Till exempel, hon behöver anställda mellan kl. 17:00 och 21:00 och du arbetar redan de timmarna, hennes behov av arbetskraft täcks därför inte upp om hon ger dig fler timmar, hon kan då nyanställa. Du hamnar dessutom i svårigheter med att visa att du faktiskt anmält att du vill ha fler timmar.

Sammanfattningsvis, din fråga om huruvida chefen får ge den nya tjejen fler timmar; ja, förmodligen. Hon kan dessutom förmodligen sänka din arbetsgrad till 55%.

Min rekommendation

Du har förhoppningsvis fått mer förståelse för vad som gäller juridiskt. Men, att något är juridiskt fel betyder inte att arbetsgivaren kommer följa de regler som finns. Jag rekommenderar därför att du funderar över vad som är värt att tjafsa om och vilken lösning som är bäst för dig (och hur du tar dig dit).


Vill du ha fler timmar bör du lämna in ett papper där du begär det, du hittar handels mall här (det är samma oavsett bransch). Jag rekommenderar också att du går med i facket så kan du få juridisk hjälp där. Du kan inte göra något åt att den nya tjejen fått fler timmar men lämnar du in pappret har du bättre rätt till fler timmar om de dyker upp framöver.

Jag hoppas att detta var till hjälp och önskar dig lycka till!

Ebba Planting
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95746)