Kan man sälja en skogsfastighet med arrende?

2017-12-31 i Arrende
FRÅGA
Hej!Jag har efter vår fars död ärvt en skogsfastighet med tillhörande byggnad. som vi planerar att sälja. På fastigheten har en släkting arrenderat en bit tomt och byggt en sommarstuga (60-talet) som har bygglov. Vi vill nu göra en avstyckning på den tomten och ge vår släkting den tomtbiten som gåva ( genom gåvobrev). Nu har vi påbörjat processen med Lantmäteriet som tycker att tomten blev för stor. Detta innebär att vi måste rita om kartan och bara ge bort biten runt stugan, som är mycket mindre, vilket vår släkting emotsäger sig och vägrar skriva under papperen, och då tänker Lantmäteriet avskriva ärendet. Till saken hör att vår släkting inte har några papper på att han arrenderar, då det har skett muntligt med vår far. Han har heller inte betalat arrende på flera år. Nu till frågan: Kan vi sälja fastigheten trotts att det inte blir någon avstyckning?Vi känner oss låsta och vet varken ut eller in.Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill få svar på hur det går till när man vill sälja en fastighet som är belastas av arrende. Det framgår inte av din fråga vilken typ av arrende det är frågan om och jag kommer därför att utgå från att det rör sig om ett så kallat bostadsarrende (se 10 kap 1 § jordabalken (JB)). Ni som äger marken kallas i detta hänseende för jordägare och släktingen som arrenderar för arrendator.

Avtal om bostadsarrende ska upprättas skriftligen (8 kap. 1 § första stycket JB). Ett muntligt avtal som kräver skriftlig form är således egentligen ogiltigt. Det medför dock att arrendatorn har rätt till skadestånd i de fall att det inte beror på honom att skriftligt avtal inte kommit till stånd, men han kan inte framtvinga ett skriftligt avtal. Ni bör därför upprätta ett skriftligt avtal om ni vill ha fortsatt arrende på fastigheten.

När det kommer till att sälja en fastighet som belastas av arrende är det som huvudregel upp till er säljare att göra förbehåll i köpekontraktet om att en sådan rättighet finns upplåten (7 kap 11 § JB). Om rättigheten däremot finns inskriven i fastighetsregistret så behövs inget förbehåll. Tanken är att sådana upplåtelser som köparen känner till ska vara gällande. Om säljaren försummar att göra förbehåll, och rättigheten inte är inskriven, kan den upphöra att gälla och säljaren kan bli skadeståndsskyldig (7 kap. 18 § JB).

Sammanfattningsvis

Att det fortfarande finns arrende på fastigheten hindrar inte er från att sälja den vidare, men för att undvika framtida problem bör man ta in ett förbehåll i köpekontraktet att upplåtelsen finns. I ert fall finns dock inte något skriftligt avtal om arrende, vilket innebär att ni egentligen inte har något giltigt arrendeavtal.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81787)