FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal13/06/2019

Kan man sälja en samägd lägenhet trots att inte samtliga ägare lämnar sitt samtycke?

Jag äger en lägenhet tillsammans med mina systrar och min far. Min systrar och min far vill nu sälja denna och menar att de kan göra detta utan mitt medgivande - är detta korrekt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag utgår ifrån att er lägenhet är en bostadsrätt, och att ni inte har något inbördes samägandeavtal. Detta gör lagen om samäganderätt, SamägL, tillämplig (1 § SamägL). Lagen är inte direkt tillämplig på just bostadsrätter, men i praxis (se bland annat NJA 2015 s. 72) har den i stora delar ansetts kunna tillämpas analogt även på bostadsrätter.

Kan de andra samägarna sälja lägenheten utan ditt samtycke?

För att få förfoga över lägenheten krävs det att samtliga samägare ger sitt samtycke (2 § SamägL). De kan alltså inte sälja lägenheten utan ditt samtycke. Däremot finns det en möjlighet för vardera samägaren att ansöka hos tingsrätten om att lägenheten ska säljas på offentlig auktion (6 § SamägL). Det kan vara viktigt att komma ihåg att försäljning på offentlig auktion ofta innebär att egendomen säljs till ett lägre pris än vid frivillig försäljning.

Sammanfattning

För frivillig försäljning krävs samtliga samägares medgivande, men däremot kan varje samägare begära att lägenheten ska säljas på offentlig auktion.

Julia-Saga HerholdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?