Kan man sälja det gemensamma bohaget utan samtycke från sin make?

FRÅGA
Hej!Om jag äger en tavla som är enskild egendom, men den hänger i min och makes gemensamma bostad - får jag lov att sälja tavlan utan att fråga honom eller räknas den istället som gemensamt bohag? Tack för svar!
SVAR

Bakgrund

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). I en bodelning ingår giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Egendom kan på olika sätt göras till enskild (7 kap 2 § ÄktB). Innebörden av att egendom görs till enskild, är att den inte kommer ingå i en bodelning.

Av 1 kap 3 § ÄktB framgår principen om särförvaltning. Enligt principen råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. 7 kap 5 § ÄktB slår dock fast de s.k. rådighetsinskränkningarna. I vissa fall måste en make ha den andres medgivande för att kunna avhända sig viss egendom. Det är till exempel inte tillåtet att utan samtycke av den andre maken avhända sig det gemensamma bohaget (7 kap 5 § p3 ÄktB). Samtycke krävs dock inte om bohaget ifråga är den ena makens enskilda egendom på grund av villkor i gåvobrev eller testamente.

Till makars gemensamma bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Även textilier, konst och prydnadsföremål räknas till det gemensamma bohaget.

I ditt fall

Som utgångspunkt utgör tavlan en del av det gemensamma bohaget och du behöver din makes samtycke för att sälja den. Om tavlan är din enskilda egendom på grund av 7 kap 2 § p2 – 4 ÄktB krävs dock inte din makes samtycke.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll