kan man sägas upp på grund av sjukskrivning?

2021-10-31 i Sjuk
FRÅGA
Hej!Jag har blivit sjukskriven pågrund av att jag fått bröstcancer och går på behandling.Jag jobbar som språklärare och har ett kontrakt på skriver från min chef som gäller till augusti 2022. Nu bara för att jag är sjukskriven vill de lägga ut min tjänst och bryta mitt kontrakt. Har de rätt att göra så bara för att jag blivit sjukskriven? Med vänlig hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Som jag förstår det så har du inte blivit uppsagd än utan de försöker få dig att frivilligt avbryta ditt kontrakt så att de kan anställa någon annan.

Uppsägning

Om detta inte är fallet utan om det rör sig om en uppsägning så krävs det enligt 7 § LAS att det finns en saklig grund för uppsägning. En uppsägning kan göras antingen på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Personliga skäl innebär att det är ett förhållande som hänför sig till den anställde personligen. Detta kan till exempel vara misskötsamhet eller arbetsvägran.

Tidsbegränsad anställning

Du beskriver att du har ett kontrakt som gäller fram till augusti 2022. Detta låter som att du har en tidsbegränsad anställning. För tidsbegränsade anställningar så gäller som huvudregel att dessa inte kan sägas upp före avtalstidens slut om det inte har avtalats om innan. Anställningen brukar därför löpa tills den avtalade tidens slut enligt 4 § 2 st LAS.

För tidsbegränsade anställningar så kan man fortfarande avskedas enligt 18 § LAS men för detta krävs det att den anställde har grovt åsidosatt sina åliggande gentemot arbetsgivare. Ett exempel grovt åsidosättande av sina åliggande gentemot arbetsgivaren kan vara arbetsvägran. Man kan alltså inte avskedas på grund av sjukskrivning då detta inte är ett grov åsidosättande av åtagande gentemot arbetsgivare.

Om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning med möjlighet för arbetsgivaren att säga upp före den avtalade tidens slut så krävs det fortfarande att det föreligger saklig grund.

Uppsägning på grund av sjukskrivning?

Sjukdom kan i vissa fall vara en saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Men för detta så krävs det att sjukdomen innebär att den anställde inte längre kan utföra sitt arbete på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har här också en omplaceringsskyldighet och ska undersöka om arbetstagaren kan beredas annat arbete hos arbetsgivaren. Så en arbetsgivare kan inte säga upp en sjukskriven arbetstagaren om det finns en chans att arbetstagaren kan komma att återgå till sitt arbete hos arbetsgivaren.

En arbetsgivare har också ett rehabiliteringsansvar som innebär att en arbetsgivare ska underlätta för en anställd att återgå till sitt arbete på arbetsplatsen. En sjukskriven arbetstagare är dock inte skyddad från uppsägning på grund av arbetsbrist men detta tycks inte vara aktuellt i ditt fall.

Förut det som nämnts ovan så kan en anställning också avslutas genom en frivillig överenskommelse mellan parterna. Det låter i ditt fall som att du inte har blivit uppsagd utan som att de försöker förmå dig att gå med på en frivillig överenskommelse. För detta så gäller det att överenskommelsen ska vara frivillig. Om du känner dig tvingad att ingå i denna överenskommelse så skulle uppsägningen eventuellt kunna ogiltigförklaras.

Sammanfattning

Så om du efter din sjukskriving kan återgå till ditt vanliga arbete, eller om du kan återgå till din arbetsplats efter att arbetsgivaren har vidtagit sin rehabiliteringsskyldighet så kan du inte bli uppsagd på grund av sjukskrivningen. Om du däremot inte kan återgå till ditt vanliga arbete eller återgå efter arbetsgivarens vidtagna åtgärder, så kan det finnas en grund för uppsägning.

Men om du har en tidsbegränsad anställning så kan din arbetsgivare inte säga upp dig på grund av sjukskrivningen utan det krävs då att du grovt åsidosätter dina åliggande gentemot arbetsgivaren så att grund för avsked föreligger. Detta är dock inte heller aktuellt i ditt fall.

Arbetsgivaren har vad det låter som inte saklig grund att säga upp dig på. De kan heller inte tvinga dig att ingå i en frivillig överenskommelse om att avsluta arbetet.

Jag kan rekommendera dig att kontakta ditt fackförbund och prata med dem om den otrevliga situationen du befinner dig i just nu.

Om du redan har blivit felaktigt uppsagd så kan du yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras. Du som arbetstagare kan också kräva skadestånd om uppsägningen är olaglig. För detta så måste du lämna besked till arbetsgivaren inom 4 månader från mottagandet av uppsägningsbeskedet enligt 41 § LAS.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (227)
2022-01-19 ​Har min dotter rätt till sjuklön?
2021-12-20 Uppsägning på grund av sjukskrivning
2021-11-07 Anställdas skyldighet att lämna intyg vid sjukdom
2021-10-31 kan man sägas upp på grund av sjukskrivning?

Alla besvarade frågor (98657)