Kan man säga upp ett muntligt bolagsavtal om annan delägare motsätter sig det?

2020-01-03 i Uppsägning
FRÅGA
HejJag undrar hur man går tillväga för att ta sig ur ett Handelsbolag, där de två delägarna inte har någon form av skriftligt avtal. Registreringsbeviset till bolagsverket är det enda pappret som finns. De äger en fastighet tillsammans, hyr ut lägenheter och driver produktion. I samma bolag. Ena delägaren vill ut och få sin del av värdet, den andra vägrar allt den första föreslår. I lagen hittar jag endast att man kan säga upp bolagsavtalet, men i detta fall finns inget undertecknat bolagsavtal. Hälsningar, en bekant till delägaren
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att delägaren vill träda ur handelsbolaget och få ut sin andel av bolagets förmögenhet, men att svårigheten ligger i att det rör sig om ett muntligt bolagsavtal och att den andra delägaren inte går med på utträdet.

Regler om handelsbolag finner vi i lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL).

Säga upp bolagsavtalet
Precis som du beskriver kan en delägare ofta säga upp bolagsavtalet. Om uppsägning kan ske beror dock på om bolagsavtalet är träffat för bestämd tid eller för obestämd tid. Förhoppningsvis är det inte tvistigt mellan de båda delägarna om avtalet är träffat på bestämd eller obestämd tid.

Är bolaget träffat för bestämd tid eller för en bolagsmans livstid kan det i normalfallet inte sägas upp i förtid. Dock kan en delägare, trots tidsbestämd avtal, begära att bolaget ska likvideras, d.v.s. upplösas. Detta kan dock endast ske om en annan delägare väsentligt åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för upplösning (BL 2 kap. 25 §). Ett väsentligt åsidosättande av bolagsmans skyldigheter tar sikte på kontraktsbrott. En annan "viktig grund för bolagets upplösning" har att göra med att bolagets fortsatta verksamhet har blivit mer eller mindre omöjlig. Ett exempel kan vara att en delägare har blivit så allvarligt sjuk att denne inte kan fortsätta i bolaget.

Om bolagsavtalet är träffat för obestämd tid, d.v.s. om delägarna inte avtalat att bolagsavtalet ska upphöra vid visst datum, kan det sägas upp när som helst (BL 2 kap. 24 §). Det spelar ingen roll om bolagsavtalet är skriftligt eller muntligt. Någon möjlighet att i bolagsavtalet ta ifrån delägaren dennes rätt att säga upp bolagsavtalet finns inte. Däremot kan delägarna avtala om uppsägningstidens längd.

Likvidation

Om delägaren säger upp bolagsavtalet, antalet bolagsmän går ner till en och detta förhållande består i minst sex månader, ska bolaget likvideras (BL 2 kap. 28 §). Under avvecklingsfasen ska bolagets skulder betalas, och sedan ska delägarna få ut sina andelar ur bolaget.

Överlåtelse av bolagsandel

En annan möjlighet för delägaren, om denne inte skulle nå framgång med att säga upp bolagsavtalet, är att sälja sin bolagsandel till en ny delägare (BL 2 kap. 21 §). Detta kräver inte den andra delägarens samtycke. Vad som menas med andel är delägarens ekonomiska rätt i bolaget, såsom rätten till arvode, ränta på insats och del i bolagets vinst. Dock behåller den ursprunglige delägaren sin rätt att förvalta över bolagets angelägenheter, firmateckningsrätt och personliga betalningsansvar.

Avslutande råd

För det fall det rör sig om ett bolagsavtal på obestämd tid skulle jag råda delägaren att stå på sig, uppsägningsrätten är nämligen tvingande och kan inte tas ifrån delägaren. Om antalet delägare inte överstiger en under sex månaders tid efter uppsägningen, ska bolaget upplösas och dess tillgångar delas upp mellan de båda.

Påstår den andre delägaren att avtalet är träffat på bestämd tid och att avtalet därför inte kan sägas upp hamnar vi i en svårare situation. Då kan det vara en god idé att undersöka om bolagsregistreringen hos bolagsverket säger något om bolagsavtalets löptid, om det finns någon annan skriftlig bevisning eller utomstående person som kan intyga att det rör sig om ett bolagsavtal på bestämd tid. Alternativt kan delägaren begära att bolaget upplöses, men endast om den andra delägaren väsentligt åsidosatt sina skyldigheter eller om det annars finns en viktig grund för upplösning. Det finns även möjlighet för delägaren att, oavsett samtycke från den andre delägaren, att sälja sin bolagsandel.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning (15)
2021-10-20 Vilka rättigheter har man om en annan bolagsman vill säga upp sig?
2021-01-25 Hur säger man upp ett bolagsavtal?
2020-12-25 Utträde ur ett handelsbolag när bolagsman är oåtkomlig
2020-01-03 Kan man säga upp ett muntligt bolagsavtal om annan delägare motsätter sig det?

Alla besvarade frågor (96488)