FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal29/05/2022

Kan man säga upp ett borgensåtagande för hyresrätt?

Hallådär! för lite drygt två år sen skrev jag på ett borgenavtal för min bror som skulle hyra en lägenhet. Vi har dessvärre ingen relation längre efter mycket bråk i familjen. Gäller mitt borgenavtal fortfarande och om det gör det hur kan jag få det att sluta gälla? Vill ju inte ha något med han att göra.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag uppfattat din fråga vill du ordna så att det borgensåtagande du har för din brors hyresrätt slutar att gälla. 

Borgensåtaganden - Hyresrätt
Om en borgen är utfärdad i ett avtal om hyra av bostadslägenhet finns en särskild regel vad gäller tidpunkten för uppsägning samt uppsägningstid. Uppsägning får ske tidigast två år efter att åtagandet började gälla och om så skett upphör åtagandet att gälla vi månadsskiftet som inträffar närmast efter nio (9) månader från uppsägningen (12 kap. 28 a § Jordabalk). Här kan också sägas att denna regel inte går att avtala till hyresgästens eller borgensmannens nackdel – alltså får inte längre uppsägningstid än så föreskrivas i avtalet, kortare tid går bra (12 kap. 28 a § 2 st. JB). Om två år har passerat sedan åtagandet började gälla har du alltså rätt att säga upp borgensåtagandet med en uppsägningstid på 9 månader. 

Under uppsägningstiden löper borgensåtagandet som innan eftersom borgensförbindelser fungerar som en säkerhet för hyresvärden. För att säga upp borgensåtagandet är min rekommendation att du tar kontakt med hyresvärden för din brors hyresrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga.
Välkommen att kontakta oss igen. 

Vänligen,

Jakob JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?