kan man säga upp en provanställning om det stod i avtalet att det därefter ska bli en tillsvidareanställning?

2020-11-18 i Anställningsformer
FRÅGA
kan man säga upp en provanställning om jag skriv i avtal provanställning 6 månader där efter ska vara tillvidareanställningar?sedan jag skriv ömsesidig suppsägningstid 1 månader.måster jag säga inan en månader ?med vänligen hälsning
SVAR

Hej!

Provanställning
Enligt lag får en provanställning högst vara i 6 månader. Om den anställde arbetar kvar längre övergår provanställningen i en tillsvidareanställning (6 § lag om anställningsskydd). Enligt lagen så måste du senast provanställningens utgång, ge besked till den anställda att provanställningen inte kommer att fortsätta till en tillsvidareanställning. Det spelar ingen roll om det står i anställningen att det skulle övergå till en tillsvidareanställning eftersom själva tanken med provanställning är att pröva den anställda och se om det fungerar.

Uppsägningstidens innebörd
Att du har en uppsägningstid på en månad innebär egentligen bara att denna uppsägningstiden skulle gälla om anställningen övergick till en tillsvidareanställning. Se AD 2020 nr 38 där parterna i ett anställningsavtal med inledande provanställning angett att uppsägningstiden var en månad medförde inte i sig att parterna avsett att avtala bort möjligheten att iavsluta provanställningen genom ett besked, dvs. utan uppsägning och uppsägningstid (AD 2020 nr 38). Arbetsdomstolen konstaterade att det i ett anställningsavtal som gäller tillsvidare är möjligt att avtala om en längre uppsägningstid för arbetsgivare eller kortare för arbetstagare och att det kan finnas skäl att ange uppsägningstid i ett anställningsavtal som inleds med provanställning. Avtalsbestämmelsen om en månads uppsägningstid ansågs därför gälla enbart för det fall anställningen övergick i en tillsvidareanställning och inte under provanställningen.

Du kan därför säga upp den anställde utan uppsägningstid - så länge inte prövotiden är har gått ut.

Har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?