Kan man reklamera vid distansköp?

Hej!

Vi köpte utemöbler nyligen, ett kvadratformat matbord med fyra stolar som vi packade upp 3 veckor efter mottagen vara. Vi lade dock märke till att stolarnas armstöd inte går in under bordet vilket gör att man inte kan skjuta in stolarna som önskat varken vid måltid eller annars. Hemsidan har två veckors returtid och då måste emballaget vara intakt. Men det måste vara andra regler vid reklamation? Jag undrar om detta kan anses som en giltig orsak för reklamation?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Distansavtalslagen används när du som konsument ingår med en näringsidkare ett distansavtal eller ett avtal utanför deras affärslokaler (1 kap. 1-2 §§ distansavtalslag). Som konsument avses en privatperson som köper saker för privata ändamål. Jag tolkar frågan som att ni har köpt dessa utemöbler genom näringsidkarens hemsida, varför distansavtalslagen kommer bli aktuell i Ert fall. Lagen är tvingande till konsumentens fördel varför avtal till nackdel för konsumenten inte gäller (1 kap. 4 § distansavtalslag).

Ångerrätt vid distansavtal

En konsument som har ingått ett distansavtal har 14 dagar på sig att frånträda avtalet. Konsumenten ska då lämna ett tydligt meddelande till näringsidkaren om att denne vill frånträda avtalet. Denna tid har passerat för Er, istället blir då konsumentköplagen tillämplig om reklamation.

Fel i vara och reklamation

En vara ska i fråga om vissa saker stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan ska stämma överens med den beskrivning säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell. Om stolarna på bilderna gick under bordet kan varan anses vara felaktig. En vara ska även anses vara felaktig om varan i något annat avseende avviker från vad ni som köpare med fog kunnat förutsätta. Hade ni skäl att tro att stolarna skulle gå under bordet, kan även varan anses vara felaktig så sätt (16 § konsumentköplag).

Varans felaktighet ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare (20 § konsumentköplag). Värt att tillägga är att ett fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet och ligger därför en presumtion på säljaren att motbevisa felet (20 a § konsumentköplag).

Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 § konsumentköplag). För att ni ska kunna åberopa felet måste ni lämna säljaren ett meddelande inom skälig tid efter att ni märkt felet. Detta brukar sägas vara inom 2 månader från det att ni märkt felet (23 § konsumentköplag). Ni bör därmed lämna ett meddelande till näringsidkaren att ni bedömer att varan är behäftad med fel med hänvisning till ovan. Genom detta har ni rätt att i ordningen kräva avhjälpande eller omleverans sedan prisavdrag eller hävning om näringsidkaren inte vill företa avhjälpande eller omleverans. 

Det är alltid värt att ta kontakt med näringsidkaren. Hänvisa till svaret ovan om vad ni har för rättigheter som konsumenter. Näringsidkare vill ofta bibehålla en relation till deras kunder så det är ofta behjälpliga.

Hoppas att mitt svar är till hjälp för Er.

Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem.

Allt det bästa,

Maximilian PernhedenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”