FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/01/2018

Kan man reklamera och kräva hävning gällande en häst som är avliden?

Hej.

Kan man reklamera en häst som är avliden.?

Hästen fick avlivas pga akut sjukdom.

Hästen är sedan innan reklamerad pga dolda fel och krav på återköp hade ställts i brev från jurist.

Nu finns ju ingen häst att lämna tillbaka . Hur gör man då? Kan man då ändra sina krav på ersättning / förlikning?

Alltså kontakta juristen igen och skriva /göra om reklamationen?

Det har gått 11 månader sedan köp av privatperson.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du, i egenskap av privatperson, köpt hästen av en annan privatperson. Detta kommer att vara min utgångspunkt när jag besvarar din fråga, och på grund av detta blir Köplagen (KöpL) tillämplig.

Är det möjligt att reklamera en häst som är avliden?

I din fråga så nämner du att hästens akuta sjukdom ledde till att den fick avlivas, eftersom jag förutsätter att du vid köpet inte på något sätt kunnat förutse att något sådant skulle inträffa, så är det fortfarande tal om att det är fel på hästen (KöpL 17 §). Eftersom du redan innan reklamerat för dolda fel, så förutsätter jag att dessa förelåg vid köpet, vilket innebär att felet kan åberopas (KöpL 21 §). Det har nu passerat ca 11 månader från köpet, vilket innebär att du fortfarande kan reklamera, reklamation är alltså tekniskt sett möjlig (KöpL 32 §).

Nu ska vi alltså undersöka om en reklamation faktiskt är möjlig att göra på en häst som är avliden och om man då kan kräva återköp, dvs häva köpet. Utgångspunkten, för att ett köp ska kunna hävas, är att det krävs att felet varit väsentligt och säljaren insett eller borde insett detta (KöpL 39 §). Häri borde inte några problem uppstå, att en häst avlider är säkerligen något som faller inom ett väsentligt avtalsbrott och något som kan krävas att säljaren ska kunna inse.

Det som är kvar att utreda är om det är något problem att hästen är avliden och inte går att lämna tillbaka, och om detta påverkar din hävningsrätt som köpare. Svaret är nej, att hästen fick avlivas på grund av en akut sjukdom påverkar inte din hävningsrätt, du har fortfarande rätt att kräva återköp och få dina pengar tillbaka (KöpL 64 § och 66 §).

Sammanfattning

Så för att försöka korta ner svaret på din fråga och göra det mer konkret, så har du alltså fortfarande rätt att reklamera gällande den avlidna hästen och kräva återköp, att hästen är avliden påverkar inte detta. Det jag råder dig att göra är att kontakta juristen så snabbt som möjligt och ändra dina krav.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad HeydarovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo