Kan man reklamera en vara som gått sönder efter några dagar? Hur fungerar garantin?

Jag har just köpt en ny skärm till min dator. Den blev helt svart efter tre dagar. Nu undrar jag om jag kan reklamera skärmen och Hur fungerar det här med garantin fungerar?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du vänder dig till Lawline i egenskap av privatperson och att du köpt datorskärmen av en näringsidkare, och kommer därför därför besvara din fråga utifrån konsumentköplagen. Om detta inte är fallet är du självklart välkommen att återkomma till oss.


Kan du reklamera skärmen?

Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet (4 kap. 1 § KköpL) och ha de egenskaper som är normalt förekommande för varor av samma slag och som konsumenten med fog kan förutsätta med hänsyn till varans art (4 kap. 2 § KköpL). Du ska självklart kunna förvänta dig att datorskärmen fungerar problemfritt tre dagar efter köpet och varan får därför anses avvika från vad du med fog kunnat förutsätta. Datorskärmen är således felaktig (4 kap. 5 § KköpL). Näringsidkaren svarar för fel på varan som har funnits vid avlämnandet och som visar sig inom tre år från denna tidpunkt (4 kap. 14 § KköpL). Eftersom felet uppkom tre dagar efter avlämnande är det sannolikt att felet redan fanns vid avlämnandet, dock är det svårt att närmare uttala sig om detta utan att beakta fler omständigheter.


Hur fungerar en garanti?

Ett fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnats ska anses vara ett fel som näringsidkaren svarar för, om inte näringsidkaren visar något annat eller om detta är oförenligt med varans eller felets art (4 kap. 17 § KköpL). Bevisbördan vad gäller att bevisa att felet uppkom efter avlämnandet ligger alltså på näringsidkaren under 2 år efter avlämnandet. Detta kan sägas utgöra den lagstadgade garantin för konsumenter. Näringsidkaren kan dock frivilligt åta sig att genom en garanti ansvara för varan under en längre tid än 2 år (4 kap. 21 § KköpL). Eftersom felet uppkom tre dagar efter avlämnandet ligger bevisbördan på näringsidkaren, oavsett näringsidkarens egna garantivillkor. Detta har sin grund i att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i konsumentköplagen är till nackdel för konsumenten är utan verkan (1 kap. 10 § KköpL).


Jag skulle råda dig till att reklamera skärmen omgående och inte vänta längre än två månader ( 5 kap. 2 § KköpL). Eftersom datorskärmen är felaktig får du kräva att felet avhjälps, få ersättning för att avhjälpa felet, kräva omleverans av datorskärmen, prisavdrag eller häva köpet helt och hållet (5 kap. 1 § KköpL).


Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp och lycka till med datorskärmen!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”