Kan man reglera äganderättsförhållanden i äktenskapsförord?

FRÅGA
Vi är ett par som bägge har varit gifta förut på var sitt håll och har bägge barn i resp. äktenskap.Sedan 9 år är vi gifta med varandra och då upprättades ett äktenskapsförord med bl.a. att allt som den enskilde anförskaffar till boet skall vara dennes egendom. Nu vill vi båda skriva ett avtal mellan oss att allt som parterna anskaffat till boet under äktenskapet skall vara gemensam egendom och endast medförd egendom till boet skall vara enskild enl. äktenskapsförordet. Avtalet medför också att parterna överför respektive enskild införskaffad egendom under äktenskapet till varandra som en gåva. Gäller detta avtal juridiskt?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om äktenskapsförord och gåva mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I 7 kap. 3 § ÄktB finns den primära bestämmelsen om äktenskapsförord och enligt den gäller bland annat att det ska upprättas skriftligen och registrerar hos Skatteverket. För att det gamla äktenskapsförordet inte längre ska gälla krävs precis som ni tänkt, att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord. Observera att äktenskapsförord har vad man kallar ett typtvång, det innebär att det enda innehåll som godkänns juridiskt är att det anger vilken egendom som ska vara enskild och vilken som är gemensam. Tänk också på att specificera vilken egendom som ska vara enskild, t.ex. bilen med registreringsnummer XXX 123 ska vara make X enskilda egendom osv. Typtvånget innebär vidare att äktenskapsförordet inte kan reglera äganderätten, ni kan alltså inte med giltig verkan skriva att den andra ska få viss egendom i gåva. Enligt 8 kap. 1 § ÄktB så är en gåva gällande mellan makar, om vad som gäller för gåva i allmänhet har iakttagits eller om gåvan har registrerats enligt 16 kap. ÄktB. Eftersom jag inte vet vad för slags gåvor som är aktuella i ert fall så kan et följande sägas gälla generellt. Vissa gåvor blir gällande direkt genom tradition (besittningsövergång), en del kräver viss form exempelvis skriftligt avtal och en del kräver som lagtexten nämner registrering enligt 16 kap. ÄktB. Slutligen kan sägas att äktenskapsförordet och gåvor mellan er makar bara reglerar era inbördes förhållanden och mest har betydelse vid en skilsmässa. Vid ett eventuellt dödsfall/arvfall så kommer den avlidnes särkullbarn ha rätt att få ut sina laglotter direkt och en bodelning enskild där all egendom (inklusive enskild egendom) som respektive make ägt delas. Vill ni styra över vem som ska ärva vad så krävs att ni också upprättar ett testamente. Behöver ni mer hjälp med att upprätta exempelvis äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente kan ni kontakta en av våra jurister. Du kan boka tid här http://lawline.se/boka.

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97674)