FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord29/06/2022

Kan man registrera sitt utländska giftermål i efterhand?

Hej! Vi gifte oss 2015 i Kenya med en borgmästare som vigselförrättare, men har av olika anledningar inte blivit färdiga att registrera äktenskapet i Sverige och vi står båda som ogifta. Räknas vi som gifta eller sambos vid dödsfall eller skilsmässa? Om vi skulle registrera detta idag, vilket blir isåfall vårt officiella vigsefldatum? Tack på förhand

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan det vara bra att veta att utländska äktenskap generellt sett erkänns i Sverige och att det då tillerkänns samma giltighet och rättsverkningar som följer av ett svenskt äktenskap. Följden av detta är att om äktenskapet inte erkänns får det inga rättsverkningar i Sverige.

Vad avser ert äktenskap stadgar reglerna att äktenskapet ska anses giltigt om det var giltigt till formen i det landet det ingicks eller giltigt till formen i Sverige (1 kap. 7 § Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap). En nödvändig förutsättning för att äktenskapet ska erkännas är också att det inte föreligger något äktenskapshinder, det vill säga att ingen av er var under 18 år vid vigseln, nära släkt eller gifta vid tidpunkten för äktenskapet i fråga (1 kap 8a §). Detta för att förhindra ett kringgående av svensk lagstiftning som bl.a. förbjuder barnäktenskap, tvångsäktenskap etc. Om inga sådana hinder föreligger och äktenskapet var lagligt i Kenya kommer ni kunna registrera ert äktenskap.

Angående ditt äktenskap är ni innan registrering inte att betrakta som makar, utan först efter att ni registrerat kommer ni få ändrad civilstatus till gifta. Vad avser datumet framgår inte det hur skatteverket resonerar, men jag skulle tro att det blir från det datumet som står på certifikatet/vigselbeviset ni visar för skatteverket som blir ert vigseldatum.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Joel EngströmRådgivare