Kan man provanställa någon igen efter att denne varit sjukskriven under prövotiden?

Hej, vi provanställde en kille i 6 månader förra sommaren. Efter 1 månad blev han sjuk och var sjukskriven resterande tid av provanställningen. Vi gillar killen och sa inte upp prövotiden förens när 6 månader gått i hopp om att han skulle tillfriskna.

Nu vill vi ha tillbaka honom då han är frisk men undrar då om vi kan provanställa honom igen fast en kortare sådan (ca 5 månader) då han inte har hunnit visa arbetsmässigt vad han går för. Eller måste vi ge honom en tillsvidareanställning direkt?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om provanställning, vilket finns reglerat i lagen om anställningsskydd (LAS) och ibland även reglerat i ett på arbetsplatsen tillämpligt kollektivavtal, (2 § tredje stycket LAS).

Provanställning

En provanställning får som längst pågå i sex månader, (6 § första stycket LAS). Efter provanställningens upphörande övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Förutsatt att varken arbetsgivaren eller arbetstagaren under tiden meddelat motparten om att den inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning vid prövotidens utgång, (6 § andra stycket LAS).

Om inte ni och arbetstagaren tidigare avtalat om att andra regler ska gälla i anställningsavtalet, har du som arbetsgivare enligt lag rätt att under pågående provanställning avbryta prövotiden i förtid, (6 § tredje stycket LAS). Du som arbetsgivaren är skyldig att senast två veckor innan prövotidens utgång, lämna besked till arbetstagaren om att anställningen kommer att avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå till en tillsvidareanställning. Du har dock ingen skyldighet att uppge skälen för beslutet, (31 § LAS).

Om arbetstagaren blir sjuk

En provanställning fortsätter även om arbetstagaren blir sjuk. Provanställningen innefattar därmed den totala tiden arbetstagaren varit anställd. Det är den totala tiden man har varit provanställd som har betydelse för det fall anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning, inte den totala tiden arbetstagaren varit i arbete.

Om arbetstagaren var sjuk resterande tiden av provperioden på sex månader och ni inte sa upp prövotiden innan provanställningen gick ut, bör han därmed anses ha arbetat hela prövotiden. Ni kan då enligt lag inte ingå ett avtal om provanställning med honom igen.

Möjlighet till upprepad provanställning

Det finns en möjlighet gällande upprepande av provanställning om alldeles speciella omständigheter föreligger. Det kan då röra sig om att den andra provanställningen skulle avse ett helt annat arbete och ställa helt andra krav på arbetstagaren jämfört med det arbete den första provanställningen avsåg. Det måste då finnas ett prövobehov för det nya arbetet. Detta innebär därmed att en provanställning inte får upprepas för samma arbetstagare och samma arbete.

Observera om det finns kollektivavtal

Viktigt att tillägga är att bestämmelsen om provanställning är semidispositiv, vilket tidigare nämndes i första stycket. Detta innebär att det kan finnas andra regler i ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Då tillämpas reglerna i kollektivavtalet före lagens bestämmelser. Eftersom att lagen inte har några bestämmelser för de fall en provanställd blir sjukskriven under prövotiden, och om arbetsgiven då har rätt att förlänga prövotiden eller inte, brukar det vanligen finnas reglerat i kollektivavtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo