Kan man polisanmäla våldsam pojkvän utan att förlora sitt barn till socialen?

Hej jag undrar ifall vi säger att en mamma har anmält sin kille till socialen eftersom att han har knarkat. Och då bestämmer dom att han får inte bo och träffa sin son dom har tillsammans men om mamma låter han bo kvar och han gör illa henne, kan hon då polisanmäla honom då utan att förlora sin son till socialen????

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuella lagrum för att ta barnet från mamman

För att en mamma ska förlora sin son till socialen krävs att det finns förutsättningar för att sonen ska beredas vård med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I den aktuella lagen framgår att den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om någon av de situationer som anges i lagens 2 § kan anses föreligga (1 § andra stycket LVU). Vård ska således endast beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling kan skadas (2 § LVU). Vi denna bedömning ska vad som är bäst för den unge alltid vara avgörande (1 § femte stycket LVU).

En omhändertagande enligt LVU grundar sig alltid på en helhetsbedömning som måste göras från fall till fall. Vid denna bedömning vilar en tung utredningsbörda på socialens axlar. Man måste alltid ha i åtanke att ett tvångsomhändertagande är en mycket ingripande åtgärd både för barnet och för barnets familj. Det är en sista nödlösning, och något socialen ska ta till då det egentligen inte finns några alternativa utvägar kvar.

Bedömningen i detta fall

I din fråga tycks ingen misshandel ha skett av själva barnet, det tycks vara denna "kille" som är problemet och våldet tycks "enbart" riktas mot mamman. Det är självfallet så, att en hemmiljö där barn får bevittna misshandel är högst problematiskt och kan påverka den unges hälsa och utveckling. Dock framkommer ju absolut ingenting i din fråga som egentligen kan klandra mamman. Hon tycks i grunden vara en bra mamma till sitt barn. Det vore en djupt olycklig (moment 22-liknade) situation om mamman i detta fall får välja mellan att A)=få polisanmäla sin kille för att han misshandlat henne, B)=få behålla sitt barn.

Sammanfattningsvis anser jag att mamman inte ska behöva vara orolig att förlora sin son. Mamman måste kunna polisanmäla sin kille utan att riskera att förlora sitt barn. Mamman är inte grundproblemet i detta fall, det är killen. Ska socialen ta barnet via LVU komma mycket höga krav ställas på deras utredning. Att ta barnet enbart på grund av att mamman polisanmäler sin kille bör inte anses acceptabelt.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000