FrågaAVTALSRÄTTGåva05/04/2020

Kan man överta lån och bostad från sambo?

Sambor äger halva bostaden var. Pga ena sambos ekonomiska problem önskar den andre ta över och äga bostaden själv för att de tillsammans ska få humanare bostadslån hos annan bank. Är detta möjligt?

Mvh

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på dina fråga är att det är möjligt. För att ena sambon ska äga 100 % av bostaden och stå på 100 % av lånen krävs både att lånen övertas och att sambon som inte ska äga lägenheten ger bort sina ägarandelar i lägenheten. Det skiljer sig i hur man går tillväga beroende på om ni bor i fastighet eller bostadsrätt. Det framgår inte i frågan om ni bor i bostadsrätt eller fastighet så i mitt svar kommer jag att gå igenom båda alternativen.

Övertagande av lån
Det finns ingen lagregel som ger sambon rätten att överta lånet, utan det är upp till kreditgivaren att avgöra detta utifrån sambons ekonomiska förutsättningar. Det krävs alltså att ni pratar med banken.

Om ni bor i fastighet
Accepterar banken övertagandet av lånet är det enklaste sättet att gå tillväga att upprätta ett gåvobrev. Det innebär att ena sambon ger bort sin del av fastigheten i gåva. Bestämmelser om gåva av fast egendom hittas i 4 kap jordabalken.

Reglerna i 4 kap jordabalken måste följas vad gäller överlåtelse i form av gåva och vid upprättande av gåvobrev. Reglerna anger att gåvohandlingen ska vara skriftlig och att köpeskillingen (0 kr i detta fall) ska anges. Dessutom ska handlingen innehålla en förklaring från gåvogivaren (ena sambo) där det står att denne överlåter halva fastigheten till den andra sambon. Efter det ska både du och din sambo underteckna gåvohandlingen.

Det sa dock noteras, att din sambo kan överlåta egendomen till dig även om banken inte godkänner ett övertagande av lånet. Sambon kommer dock få stå kvar på sin del av lånet i sådana fall.

Den av er som förvärvar fastigheten genom gåva ska även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska göras inom tre månader efter det att sambon fått fastigheten. När man ansöker om lagfart ska sambon tillsammans med själva ansökan även bifoga gåvobrevet i original (20 kap jordabalken).

Om ni bor i bostadsrätt
Det enklaste är även här att upprätta ett gåvobrev. Bestämmelser om gåva av bostadsrätt hittas i bostadsrättslagen.

För att ge bort bostadsrätten som gåva krävs att sambon upprättar ett gåvobrev som skrivs under av er båda. Det ska dessutom framgå vilken bostadsrätt gåvobrevet avser och om någon ekonomisk motprestation ska ske. Det krävs också att sambon blir accepterade som medlem i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig. Uppfylls alla dessa krav är gåvan giltig.

Sammanfattning
För att en av er ska äga bostaden själv och stå på lånen så krävs först att ni pratar med banken för att se om sambon får stå själv på lånen. Kan en av er stå på lånet är det enklaste att sambon sedan ger bort sin del i bostaden som gåva. På så vis kommer en av er att äga hela bostaden.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning