Kan man överlåta sin andel av en samägd fastighet utan övriga delägares samtycke?

2020-06-26 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej !Vi är tre syskon som äger en fastighet tillsammans ,vårat föräldra hem .DVS 1/3 var. Nu vill en av oss överlåta sin del till sina två barn. Kan hon göra detta utan vårat samtycke?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans blir lagen om samäganderätt tillämplig (1 §). Lagen är dispositiv. Detta innebär att lagens regler gäller om inget annat är avtalat. Jag utgår från att ni inte har något särskilt avtal som utesluter samäganderättslagen.

När en delägare vill förfoga över fastigheten i sin helhet eller på något annat sätt vidta en åtgärd i fastighetens förvaltning så krävs det samtycke från de övriga delägarna (2 § samäganderättslagen). Att överlåta fastigheten i sin helhet innebär ett förfogande över fastigheten och kräver alltså samtycke från övriga delägare. När man däremot endast vill förfoga över sin andel så ställs inga krav på samtycke från övriga delägare. Man kan alltså överlåta sin andel utan de övriga delägarnas samtycke.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (561)
2021-01-18 Hur löser man ut delägare ur samägt gods när det finns hembudsklausul?
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?

Alla besvarade frågor (88409)