FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende04/12/2018

Kan man överlåta ett arrende utan jordägarens samtycke?

Hej,

Funderar på köpa sommarstuga privat som står på arrenderad tomt. Arrendeavtalet sträcker sig 40 år framåt med nuvarande stugägare. Kan endast jag och stugsäljarn göra upp affären och skriva mitt namn på arrendeavtalet eller måste markägaren godkänna detta?

Har markägaren eller ny skogsägare ha rätt att säga upp arrendeavtalet om nuvarande markägare skulle avlida?

Mvh


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagens mening finns det olika typer av arrenden, t.ex. bostadsarrende, lägenhetsarrende och jordbruksarrende. I mitt svar utgår jag att det är fråga om ett bostadsarrende. Det vill säga ett arrende som syftet är att bo på (10 kap. 1 § jordabalken).

Kan arrendatorn överlåta arrendet till dig utan jordägarens samtycke?

Som huvudregel krävs jordägarens samtycke till att överlåta arrendet. Det finns dock undantag till detta. Om arrendatorn vill överlåta arrendet på annan så måste denne först erbjuda jordägaren att återta arrendet mot erläggande av skälig ersättning. Först om jordägaren inte accepterar erbjudandet inom en månad så har arrendatorn rätt att överlämna arrendet till dig. Det är därför viktigt att du ser till att arrendatorn har erbjudit jordägaren detta och att denna tackat nej innan du skriver på avtalet (10 kap. 7 § jordabalken).

Vad händer med arrendet om fastigheten går över på annan?

Ett arrende ska upprättas genom ett skriftligt avtal. Om tillträde till fastigheten har skett så gäller arrendet även mot en ny ägare. En inskrivning i fastighetsregistret eller förbehåll behöver alltså inte göras utan faktumet att ett skriftligt avtal har upprättats och att tillträde har skett räcker för att du ska vara skyddad mot en ny ägare. Avtalet kommer därför att gälla utan en rätt för ny ägare att säga upp avtalet i förtid. Undantaget är om du som arrendator inte skulle sköta arrendet. Då kan nämligen arrendet anses förverkat och jordägaren har rätt att säga upp avtalet i förtid (7 kap. 13 § första stycket, 8 kap. 3 § och 8 kap. 23 § jordabalken).

Vänligen,

Daniel KarlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000