Kan man överlåta del av fastighet samt skriva över lånen på fastigheten?

2021-10-27 i Gåva
FRÅGA
Jag äger en fastighet 50/50 med min X-man.Jag planerar nu ett husköp med min nya partner.Kravet på lånelöftet är att min fastighet måste säljas.Är det möjligt att på något sätt ge bort huset i gåva utan extra skatte-avgifter för min X-man eller mig? Samtidigt som han tar över ansvar för lånen? Går det att han betala någon del för gåvan? Hur mycket i sådana fall?Jag vill inte tvinga honom och sonen att flytta!Siffror om det är aktuellt.Min nuvarande fastighet är värderad till 3'600'00Men en belåning på 2'200'000Köpt för 2'450'000Taxeringsvärdet på hela fastigheten 1'635'000
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill överlåta din andel av huset du äger tillsammans med din ex-man utan att han belastas av några utgifter.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om man kan överlåta en en andel av en fastighet genom gåva och vilka skattemässiga överväganden som bör beaktas.

Din fråga regleras i gåvolagen (gåvol), jordabalken (JB) och inkomstskattelagen (IL).

Kan man överlåta en fastighet genom gåva?

Du kan överlåta din del av fastigheten till din exman genom att upprätta ett gåvobrev som motsvarar formkraven för fastighetsöverlåtelse (jfr 4 kap. 1 § JB och 4 kap. 29 § JB). En gåvobrev av fastighet ska alltså innehålla:

vara skriftlig och signerad av båda parter. en objektbeskrivninggåvoförklaring köpeskilling (det belopp du önskar att din ex-man betalar)

Vilka effekter får gåvan för dig och din man?

Du kommer inte belastas av några skattemässiga konsekvenser om du överlåter fastigheten utan att ta betalt. Således har du inte gjort någon kapitalvinst (då det är den som beskattas) som kan bli föremål för kapitalskatt (44 kap. 3 § IL).

Om du överlåter din fastighet till ett pris som understiger både marknadsvärde och taxeringsvärde räknas det som gåva. Din ex-man kommer vad gäller gåvodelen överta din anskaffningsutgift och förbättringsutgift. Annorlunda uttryckt så träder han i ditt ställe enligt den s.k kontinuitetsprincipen.

De utgifter som din ex-man kan drabbas av med anledning av gåvan är expeditionsavgift, stämpelskatt och kommunal fastighetsskatt. Stämpelskatt blir aktuellt om köpeskillingen överstiger 85 % av egendomens värde (5 § lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter).

Kan din ex man överta lånen?

Det är framförallt banken som avgör huruvida de vill gå med på att din ex man ska ta över lånen. Lämpligen kontaktar ni banken och redogör för era ambitioner för att lösa frågan tillsammans med dem.

Slutsats

Du har möjlighet att överlåta din andel av fastigheten genom gåva. För att det ska räknas som gåva krävs att köpeskillingen understiger taxeringsvärde och marknadsvärde. I de fallet behöver du inte betala någon kapitalskatt på överlåtelsen. Gåvotagaren kan behöva betala expeditionsavgift, stämpelskatt och kommunal fastighetsskatt. Det är banken som slutligen avgör om ni kan föra över hela lånet på din ex-man.

För djupare utredning angående din skattesitaution hänvisar vi till skatteverket.

Om ni önskar att få ytterligare hjälp att är ni välkomna att kontakta mig per mail på andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97706)