Kan man överklaga ett nekat tillstånd från IVO?

Hej, vi har idag ett LSS-boende med tillstånd för 9 platser. Den ena fastigheten är ej lämplig längre pga att de boendena har blivit äldre. Vi håller nu på och färdigställer ett nytt boende inom samma fastighet för sex av de boende i en hästskoformad fastighet med 3 lägenheter på vardera sidan och gemensamhetsutrymmen upptill. Vi har ansökt om nytt tillstånd för att de skall kunna flytta till detta nya boende, men IVO har ej godkänt för sex boende inom samma huskropp, även om den är som två, de har ej heller varit på plats och tittat. IVO menar att vi ej kan ge adekvat omsorg. De boende har bott på denna plats sedan flera decennier. Vi behöver hjälp med att överklaga till Förvaltningsrätten.

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att ni har sökt tillstånd för att husera era brukare i ett nytt hus men fått avslag av IVO.

För att besvara din fråga tänker jag översiktligt redogöra för hur man överklagar ett förvaltningsrättsligt beslut.

Din fråga regleras i förvaltningslag (FL) och rättegångsbalk (RB).

Kan du överklaga IVO:S beslut?

Alla myndighets beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol (40 § FL). Ett överklagande ska ha inkommit till beslutsmyndigheten inom tre veckor (44 § FL). Ett beslut som kommit in i rätt tid ska skyndsamt överlämnas till överinstansen (46 § FL). Överinstansen prövar sedan om det finns någon annan grund att avvisa än att det har kommit in för sent (47 § FL). Därefter tar rättegångsprocessen i förvaltningsrätten vid.

Slutsats

Tyvärr kan jag inte göra en bedömning till varför IVO gett er avslag på er ansökan på grund av de begränsade uppgifterna i din fråga. Du är välkommen att maila mig på andre.blomquist@lawline.se så sätter jag dig i kontakt med en av våra jurister.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig idag, Onsdag (05/01) klockan 14.00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000