Kan man överklaga ett JO-beslut?

FRÅGA
Hej Jag har gjort en anmälan på Kronofogden till Justitieombudsmannen och fått efter flera månade ett svidande svar trotts starka bevis i både text och bild. Hur kan jag besvära mig över det ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kan besvaras med ett kort svar: Ett beslut av justitieombudsmannen (JO) kan inte överklagas. Därav finns det inte så mycket du kan göra gällande just JO:s beslut.

Det ska dock nämnas att JO tar emot över 9000 anmälningar per år. Samtliga anmälningar granskas av sakkunniga jurister och en bedömning görs om anmälan ska utredas eller inte. Endast en tredjedel av anmälningarna utreds, resterande avskrivs. Att en anmälan inte utreds behöver inte betyda att den ansetts obefogad, utan det beror ofta istället på någon av följande saker:

- Anmälan gäller något som inte omfattas av JO:s tillsyn.
- Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut eller en domstols dom. Beslut och domar kan ofta överklagas till en högre instans och JO:s prövning bör inte ersätta den möjligheten.
- Anmälan är opreciserad eller på något annat sätt svår att förstå.

- Det finns inte tillräcklig anledning för JO att ta upp ärendet, trots att gällande regler inte har följts i alla delar.
- Anmälan gäller händelser eller förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden. Sådant som inträffat för mer än två år sedan utreds i princip inte.
- Med mera. Se på JO:s webbplats här.

Det JO kan göra i de fall där JO anser att myndighet agerat felaktig är att meddela kritik. Kritiken är inte bindande, vilket betyder att myndigheterna inte måste rätta sig efter vad JO uttalat.

Detta leder mig in på en fråga till dig. Vad var det du ville uppnå med din JO-anmälan? Av ovan anförda behöver inte avisningen av din anmälan betyda att myndigheten inte gjort fel och du inte haft bra bevis, utan endast att det inte var något av just JO:s intresse. Jag rekommenderar därför att du ställer en ny fråga gällande vad kronofogden har gjort, så kanske vi på Lawline kan hjälpa dig och se om det finns något annat eller något lämpligare att göra i din situation.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (43)
2021-06-09 Missnöjd med Polisens agerande
2021-04-30 Har man som misstänkt en skyldighet att svara på frågor under ett polisförhör?
2021-02-22 Vem utövar tillsyn över JO?
2021-01-31 Anmälan till JO.

Alla besvarade frågor (93215)