Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?

2019-10-05 i Förundersökning
FRÅGA
Hej Min bror har blivit anklagad för olaga hot ? från en person som har skulder till honom och min mor.Min bror har varit häktad och släppt. Dom beslagtog hans dator, (dator återlämnad) mobiltelefon, en skottsäker väst. (västen är mera en symbol för min bror att visa att samhället inte är vad det varit. (Så länge jag känt honom har han aldrig varit i slagsmål. 55 år.) Hur som så verkar det som Polisen som är inkopplad bara vill jävlas/retas av okänd anledning? (man kan kanske nämna att min bror är otroligt väl införstådd med språket) Kan man överklaga beslutet gällande beslagtagningen av telefonen. Eller kan man anmäla polisen för missbruk av tjänst. För detta verkar bara vara en provokation från tjänstemannens sida.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först försöka svara på vad som gäller vid beslag, och sedan vad som gäller om man anser sig ha blivit felaktigt behandlad av polis.

Beslag

Reglerna om beslag finns i rättegångsbalken (RB).

Har beslaget inte fastställts av domstol, kan din bror begära att beslutet om beslag prövas av rätten (RB 27 kap 6 §). Om rätten tar upp beslutet till prövning ska en förhandling hållas så snart som möjligt, där din bror får motivera varför beslutet ska upphöra (RB 27 kap. 5 §).

Om en domstol fastslår beslutet om beslag ska den, om inte åtal redan har väckts, bestämma en tid inom vilken åtal skall väckas (RB 27 kap. 7 §). Om åtal inte väcks inom denna tid, och det inte annars finns fortsatt skäl för beslag, ska beslaget omedelbart hävas (RB 7 kap. 8 §).

Tingsrättens beslut kan i sin tur överklagas till hovrätten. Detta måste din bror i sådant fall göra skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelats (RB 52 kap. 1 §).

Anmälan

Om din bror upplever att han blivit felaktigt behandlad av en polis är det möjligt att göra en JO-anmälan. Eftersom polismyndigheten är en statlig myndighet under tillsyn av justitieombudsmannen. Du kan läsa mer om hur en JO-anmälan görs här.

Misstänker din bror att polisen har gjort sig skyldig till ett brott, exempelvis tjänstefel, går det även att göra en normal polisanmälan. För att det ska röra sig om tjänstefel, enligt brottsbalken 20 kap. 1 §, ska polisen uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för uppgiften. Eftersom jag inte vet några närmare omständigheter kan jag dock inte uttala mig om huruvida polisen kan ha gjort sig skyldig till något brott i detta fallet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (406)
2020-02-09 Vad gör jag när polisen beslagtagit min egendom?
2020-02-08 Får man ta del av förundersökningsprotokoll under pågående utredning?
2020-02-08 Rätten att ta del av förhöret under en pågående förundersökning
2020-01-23 Har polisen en skyldighet att informera om den förhördes rättigheter?

Alla besvarade frågor (77126)