Kan man överklaga en villkorlig dom?

2020-04-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag har fått en prick i belastningsregistret som kommer stå där i 10 år framöver och majoriteten av alla arbetsgivare tittar i belastningsregistret, ska jag då riskera att vara arbetslös i 10 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag (1998:620) om belastningsregister reglerar vilka uppgifter som ska föras i belastningsregistret.

Av 17 § fjärde punkten framgår att en uppgift i registret om villkorlig dom ska gallras 10 år efter domen. Så det stämmer som du säger att en uppgift om villkorlig dom kommer att hänga med i belastningsregistret i tio år.

Kan man överklaga domen?

Det framgår inte av din fråga om det är tingsrätten eller hovrätten som har dömt ut den villkorliga domen. Enligt 51 kap. 1 § RB kan man utläsa följande: om en part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål skall detta göras skriftligen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten. Den skall ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades.

Är det däremot hovrättens dom som ska överklagas är överklagandetiden 4 veckor, 55 kap. 1 § RB. Det är viktigt att man överklagar domen inom tidsfristen, då domen annars vinner laga kraft och inte längre kan överklagas.

Det som skiljer om du blivit dömd av tingsrätten eller av hovrätten är att överklagande av hovrättens domar till högsta domstolen kräver prövningstillstånd av högsta domstolen. Högsta domstolen lämnar bara prövningstillstånd om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag

Vad innebär detta för dig?

Det innebär följaktligen att du måste överklaga domen inom tidsfristen då den annars vinner laga kraft och inte längre kan överklagas med ordinära rättsmedel.

Det stämmer också att många arbetsgivare begär belastningsregister. Det är dock en god idé att vara ärlig inför en anställning om det efterfrågas och förklara hur det ligger till.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1136)
2021-03-05 Bestrida faktura från advokat
2021-03-01 Måste man stämma motparten för att få till en fastställelsetalan?
2021-02-28 Får polisen kroppsvisitera hantverkare på grund av knivlagen?
2021-02-28 Kan polisen begära ett urinprov från mig?

Alla besvarade frågor (89907)