Kan man nekas tillträde till en pub baserat på utseende?

2019-02-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hejsan!Att neka någon anställning på grund av tatueringar är inte förbjudet enligt diskrimineringslagen. Men hur är det egentligen med offentliga evenemang? Kan man neka någon att till exempel komma in i en pub på grund av ens tatueringar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som utgör diskriminering enligt diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är det grunderna kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt ålder som utgör de s.k. diskrimineringsgrunderna.

Som du säger kan en person nekas anställning på grund av något som faller utanför dessa diskrimineringsgrunder. På samma sätt kan en person som säljer varor och tjänster till allmänheten, t.ex. en pub, inte anklagas för diskriminering i lagens mening på grund av att de nekar tillträde till en person baserat på tatueringar, eftersom det inte utgör en sådan diskrimineringsgrund som återfinns i lagen. Detsamma gäller för offentliga evenemang.

Detta framgår av definitionerna av diskrimineringsgrunderna i 4 § Diskrimineringslagen samt regleringen kring varor och tjänster i 12 § Diskrimineringslagen. Eftersom tatueringar normalt sett inte gör anspråk på vare sig kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder så utgör det inte diskriminering att neka någon tillträde till en pub baserat på tatueringarna.

I motsats till vad många tror kan alltså en pub neka en person tillträde på grund av utseende, så länge det inte går att knyta till någon av de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna.

Hoppas att svaret var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1192)
2019-05-13 Absolut tystnadsplikt hos präster
2019-05-08 Kan kontrollanter i kollektivtrafiken kräva pensionärsintyg när man reser till rabatterat pris?
2019-05-07 Översättning av avtal
2019-05-05 Test / Marcus - Asedo

Alla besvarade frågor (69151)