Kan man neka en person anställning på grund av att denne är aktiv i ett politiskt parti?

2021-03-14 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Kan jag enbart på grund av att jag är aktiv i ett politiskt parti nekas en anställning hos en arbetsgivare?Arbetet har inget med min politiska åskådning att göra.Jag sökte jobb hos en privat arbetsgivare inom byggbranschen men chefen sade till mig under anställningsintervjun att han inte tyckte om mig eller mina åsikter som företrädare för det politiska partiet och avsåg att inte anställa mig på grund av detta.Detta trots att jag hade uppenbara kvalifikationer för själva jobbet.Kan han verkligen göra så? Jag anser att det strider mot grundlagen och europakonventionen.
SVAR

Hej!

Tack för att för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida en privat arbetsgivare kan neka en person anställning pga aktiv i ett politiskt parti.

Som utgångspunkt får arbetsgivare fritt välja vem och när någon ska anställas. Detta kallas för att arbetsgivaren har en fri anställningsrätt. Det finns dock begränsningar vad gäller den fria anställningsrätten. Dessa begränsar kan sägas vara delvis olika beroende på sektor. Inom offentlig sektor är begränsningarna mer omfattande än inom den privata sektorn.

Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) begränsar den fria anställningsrätten på så vis att den utgör ett förbud mot att diskriminera och gäller för alla arbetsgivare oavsett sektor. Lagen är tvingande vilket innebär att det inte går att göra några avvikelser eller undantag från den. För att kunna hävda diskriminering krävs att arbetsgivarens beslut att neka din anställning beror på antingen, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning (1 kap 5 § DL).

"Politisk uppfattning" är en del av diskrimineringsgrunderna enligt EKMR (se art. 14). I Regeringsformen (1975:152) finns dock inte ett diskrimineringsskydd som inkluderar grunden "politisk uppfattning". När det gäller statliga tjänster måste arbetsgivaren dock utgå från sakliga grunder vid anställning (12 kap 5 § RF). Inom det privaträttsliga området måste det vara acceptabelt att särbehandla personer som själva motarbetar ens egna försök att påverka samhället med sin egna politiska åsikt.

Sammanfattningsvis har arbetsgivaren rätt att neka dig anställning. Du omfattas inte av de diskrimineringsgrunder som framkommer av DL och arbetsgivaren har rätt att fritt anställa vem denne vill. Kravet på saklighet och opartiskhet är ett krav inom offentlig sektor vilket innebär att dina kvalifikationer får större betydelse när du söker jobb hos en offentlig arbetsgivare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96436)