FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt28/05/2019

Kan man meddela kontaktförbud utan rättegång?

Har en åklagare rätt att döma den misstänkte till kontaktförbud under ett förhör (olaga hot) mot den misstänktes nekande? Den misstänkte fick ingen chans till att bevisa motsatsen heller.

Det har alltså inte skett någon rättegång eller liknande, utan enbart ett förhör med den misstänkte utan hänsyn till bevis om oskuld i fallet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett kontaktförbud kan meddelas när det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (1 § andra stycket lag om kontaktförbud).

Vidare ska ett kontaktförbud meddelas endast om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla (1 § tredje stycket lag om kontaktförbud).

En fråga om kontaktförbud ska prövas av åklagaren enligt 7 § lag om kontaktförbud.

Den som har ålagts kontaktförbud kan däremot begära att frågan prövas av tingsrätten (14 § lag om kontaktförbud).

Slutsats

Det krävs inte någon rättegång för att meddela ett kontaktförbud, men rekvisiten under 1 § andra och tredje stycket i lagen måste vara uppfyllda. Den som har ålagts kontaktförbud kan sedan få det prövat av rätten om denna begär det.

Vänligen,

Daniel KarlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”