Kan man ljuga sig till att bli skäligen misstänkt för brott?

2019-07-28 i Förundersökning
FRÅGA
Om en person påstår att han har begått ett brott och berättar saker som polisen tycker låter trovärdigt men som egentligen inte stämmer. Personen ljuger om att han själv har begått ett brott som han egentligen inte har gjort. Polisen vet dock inte att han ljuger utan tror på honom. Betraktas personen som skäligen misstänkt för brottet då? Eller bara som kan misstänkas?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som först bör påpekas gällande din fråga är att innan polisen inleder en så kallad förundersökning krävs att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts som faller under allmänt åtal. Under förundersökningen kommer sedan att utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet.

"Skälig misstanke" är den lägre graden av misstanke, vilket innebär att det finns konkreta omständigheter som med en viss styrka talar för att personen har begått brottet som misstanken avser. Om en person anses skäligen misstänkt för ett brott ska personen underrättas om misstanken vid inledande förhör. Många tvångsmedel är knutna till beviskravet skälig misstanke, vilket också innebär att man har rätt att veta när tvångsmedel kan komma att bli aktuellt.

"Kan misstänkas" är den lägsta graden av misstanke, här krävs inte särskilt mycket för att kategoriseras in, det kan räcka med att man har befunnit sig på brottsplatsen för att man kan misstänkas, viktigt att komma ihåg här är att man inte är misstänkt, utan man kan misstänkas.

I Sverige anses ett erkännande inte ha särskilt högt bevisvärde, vilket innebär att åklagare och polis ändå har att utreda brottet och bevisa att det gått till så som personen beskriver händelsen. Om jag utgår ifrån att du menar i din fråga att ett brott har begåtts och att en person vill ta på sig brottet trots oskuld, är min uppfattning att det är svårt, men inte omöjligt, att bli skäligen misstänkt genom lögn. Det beror alltid på omständigheterna i det enskilda fallet, som tidigare nämnt krävs att det finns vissa konkreta omständigheter som med en viss styrka talar för att personen begått brottet. Viktigt att komma ihåg är också att beviskravet för de olika misstankesgraderna ökar med tiden, en person som anses skäligen misstänkt vid en tidpunkt kommer inte att fortsätta anses skäligen misstänkt efter en månad om inte polis och åklagare säkrat ytterligare bevisning.

Som svar på din fråga är min uppfattning att det inte är omöjligt att genom lögn om ett konkret brott lyckas bli skäligen misstänkt, men att det inte kommer vara särskilt länge om polis och åklagare med tiden inser att personens utsaga inte stämmer överens med övrig utredning. Som tidigare nämnt kommer personen också att underrättas vid förhör om denne anses skäligen misstänkt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (402)
2020-01-19 Kan jag bli åtalad innan jag yttrat mig över förundersökningen?
2020-01-17 Behöver polisen ett godkännande för att genomföra en husrannsakan?
2020-01-16 Hur kan en polisanmälan om egenmäktigt förfarande skrivas av?
2019-12-30 Om strafföreläggande och rätten till offentlig försvarare

Alla besvarade frågor (76385)