Kan man lämna ett dödsbo?

2019-12-22 i Arvsavstående
FRÅGA
Kan man lämna ett dödsbo som man är dödsbodelägare i. Jag vill varken svara ja eller nej vid arvsskiftet utan jag vill passa.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

För att ändra din status som dödsbodelägare och "lämna" dödsboet kan man gå till väga på två sätt. Antingen genom en arvsavsägelse som görs skriftligen innan arvlåtaren har gått bort (detta gäller då inte i ditt fall).

Det andra sättet som kan fungera i din situation är ett arvsavstående. Detta kan göras först efter att arvlåtaren avlidit. Avståendet ska vara skriftligt och lämnas in till skatteverket i samband med bouppteckningen skickas in. Du borde alltså kunna upprätta ett arvsavstående där du uttrycker din vilja att inte ha något att göra med arvet och att du önskar avstå. Du måste sedan se till att det skickas in senast med bouppteckningen, antingen via de andra dödsbodelägarna eller om de tar hjälp av en begravningsbyrå/jurist exempelvis.
Om du inte svarar kommer de försöka kontakta dig och kalla dig då du som dödsbodelägare måste ge ditt samtycke till allt som sker angående hanteringen av dödsboet samt underskriften till bouppteckningen. De andra delägarna får inte ta något beslut utan dig eller ditt samtycke. Om du inte vill ta del av arvet alls eller ha något med det att göra kan jag råda dig till att göra ett arvsavstående. Om du vill ha del av arvet men inte vill säga något hade du kunnat ge en fullmakt till de andra dödsbodelägarna via en jurist att ta samtliga beslut och skriva under utan dig.

Med vänliga hälsningar

Lisa Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (98708)