Kan man kräva tillbaka pengarna om en bil är felaktig?

2019-06-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Köpte en bil från en bilhandlare förra veckan. Bilen är från 2004 och rullat 20,00mil. Köpte den för 24000kr och 3 dagar efter började motorlampan samt EPC lampan lysa. Jag tog då kontakt med bilhandlaren och dom bad mig komma in med bilen för att kolla vad som var problemet. 3 dagar efter att jag lämnat bilen kallade de mig tillbaka för att hämta bilen, de påstod då att de bytt någonting med bromssystemet och att allting nu är fungerande. Nu 2 dagar senare så lyser motorlampan igen och bilen hackar när den körs. Det jag undrar nu är ifall jag har rätten på min sida för pengarna tillbaka eller någon annan lösning, då det verkar som att jag blivit lurad med tanke på att det inte nämndes om något fel i annonsen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom du köpte en bil, vilket är en lös sak, av en näringsidkare så är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).

Är bilen felaktig?

Eftersom bilen nu inte kan köras så avviker den från vad bilar i allmänhet används till och är således felaktig (16 § andra stycket 1 punkten och 16 § tredje stycket 1 punkten konsumentköplagen). Dessutom kan den anses avvika från vad du som köpare "med fog kunnat förutsätta" (16 § tredje stycket tredje punkten konsumentköplagen). Vad en köpare har haft anledning att förutsätta beror på flera omständigheter så som varans pris, ålder och skick. I ditt fall är visserligen bilen rätt gammal och var relativt "billig", men trots det bör man kunna förutsätta att en bil ska kunna användas till sitt huvudsakliga ändamål, det vill säga att köras. Om det är ett fel som du nämner att bilhandlaren borde ha känt till så kan bilen även vara felaktig på grund av att säljaren underlåtit att upplysa dig om detta, eftersom jag tolkar din fråga som att du inte hade köpt bilen om du hade vetat om felet (16 § tredje stycket 2 punkten konsumentköplagen).

Tidpunkten för bedömningen av felet

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren ansvarar även för fel som har funnits vid denna tidpunkt men som visar sig först senare (20 § första stycket konsumentköplagen). Eftersom bilen visade sig vara felaktig inom sex månader efter det att varan avlämnades så anses felet ha funnits där vid avlämnandet, och bevisbördan för motsatsen ligger därmed på säljaren (20 a § första stycket konsumentköplagen).

Vad har du rätt att kräva?

Eftersom det verkar som du har reklamerat till säljaren inom skälig tid efter att du märkte felet (23 § konsumentköplagen) så har du rätt att göra gällande påföljder (22 § konsumentköplagen). Säljaren har rätt att på egen hand avhjälpa felet, det vill säga att reparera felet, vilket är det som säljaren verkar ha återtagit bilen för att göra (27 § konsumentköplagen). Avhjälpande verkar dock inte ha skett och därför har du rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet, häva köpet eller kräva ersättning för att själv avhjälpa felet (28 § konsumentköplagen). Att få häva köpet, vilket innebär att du får tillbaka pengarna och säljaren bilen (43 § andra stycket konsumentköplagen), kan endast krävas om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Eftersom du nu inte kan använda bilen till det tilltänkta ändamålet anser jag det vara av väsentlig betydelse, och du har alltså rätt att häva köpet.

Sammanfattning

Eftersom bilen är att betrakta som felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande. Säljaren verkar inte ha avhjälpt felet, vilket ger dig rätt att häva köpet, kräva ersättning för att själv avhjälpa felet eller kräva prisavdrag. Mitt råd till dig är att du vänder dig till säljaren så snart som möjligt och framställer ditt krav.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll