Kan man kräva tillbaka mellanskillnad vid köp?

2018-10-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi köpte en båt, för en tid sedan i befintligt skick.Vi bytte vår båt, med säljaren och fick lägga 200 000 kr i mellanskillnad.Det värsta av allt med köpet är att han sålt den som en 2002:a, men det är en årsmodell 2001.Båten annonserades som en 2002 och såldes som en 2002:a.Det är en hel del skillnader på 2001 och 2002, har vi upptäckt nu i efterhand.Dels skulle vi beställa nya kapell till båten, men det går inte till 2001 utan bara till 2002. Det gör att vi måste göra om en hel del på båten för att kunna använda det "nya" kapellet.Fabriken som ska tillverka kapellet upplyste oss att båten är tillverkad i april 2001, när de fick skrovnumret.Det vi undrar är, vad gäller egentligen juridiskt när båten är en 2001 men såld som 2002?Pengamässigt borde det göra en hel del.Känns för övrigt jättedåligt, känns som vi blivit ordentligt lurade.Vi har skickat sms fram och tillbaks med säljaren och förklarat vårat missnöje med affären.Han anser att han inte gjort något fel och tycker att affären är avslutad och att han har gjort rätt från sin sida och har inte för avsikt att kommentera detta ytterligare.När vi skulle skriva papper med honom så skulle han fylla i skrovnumret, vilket vi fick leta fram och då påpekade vi att skrov.nr slutade med en 1:a, och frågade då honom om det är en 01:a, då sa han nej och skrev i kontraktet årsmodell 02.Kan vi kräva pengar tillbaks som vi lagt emellan?
SVAR

Svar:

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av era uppgifter att döma antar jag båten är för privat bruk samt att ni köpte den av en näringsidkare, dvs säljaren är inte en privatperson. Detta medför att konsumentköplag (1990:932) (KKL) är direkt tillämplig. Denna lag är tvingande till konsumenters (er) förmån.

Då ni uppenbarligen är missnöjda med köpet är ett möjligt tillvägagångssätt att hävda att fel föreligger enligt KKL. Utgångspunkten för en felbedömning av en vara är vad köparen med fog kunnat förutsätta. Av era uppgifter att döma var båtens årsmodell av särskild vikt för att ni ens skulle genomföra köpet. Då säljaren förmodligen agerat oärligt om båtens årsmodell kan ni hävda att fel föreligger enligt 16,19 §§ KKL. När en köpare vill åberopa att en vara är felaktig måste hen reklamera säljaren. I era uppgifter framgår det att ni kontaktat säljaren angående fel i varan, därför gör jag bedömningen att ni har uppfyllt er reklamationsskyldighet enligt 23 § KKL. Om säljaren skulle invända mot att ni antingen inte reklamerat till honom eller inte reklamerat inom den i 23 § angivna tiden, kan ni ändå hävda fel enligt 24 § KKL. Detta eftersom han kan anses ha agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder då han uppenbarligen inte var ärlig med båtens årsmodell.

I 22 § KKL framkommer de påföljder en konsument får använda sig av när varan är att anse som felaktig. Dessa är b.la avhjälpande, omleverans av vara, prisavdrag, eller häva köpet. Även skadestånd kan bli aktuellt enligt 30 § KKL. Av dessa påföljder är hävning av köpet kanske den mest lämpliga åtgärden, dels då båtens årsmodell kan anses ha varit av väsentlig betydelse för att ni genomförde köpet, 29 § KKL. Dessutom framgår det av era uppgifter att ni är intresserade av att få tillbaka de pengar ni betalade i mellanskillnad. En hävning av ett köp har som konsekvens att parternas prestationer återgår. Detta skulle i praktiken innebära att ni lämnar tillbaka den nya båten i utbyte mot er gamla båt (förutsatt att säljaren inte sålt den) och pengarna för mellanskillnaden.

Med stöd av ovanstående blir mitt råd till er att återigen kontakta säljaren i syfte att försöka komma fram till en godtagbar lösning på den här olyckliga situationen som ni befinner er i. Om problemet inte löses mellan er parter finns alltid möjligheten att driva vidare processen till domstol. Ni får gärna återkomma till oss här på Lawline genom meddelande eller telefon om ni har fler funderingar.

Hoppas ni fann detta svar hjälpsamt!

Vänliga hälsningar, Josef Lindström Habta

Josef Lindström Habta
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Vi köpte båten av en privatperson. Hur påverkar det svaret?
2018-10-22 17:24
Hej! Om ni köpte båten av en privatperson blir Köplag (1990:931) (KöpL) aktuell. Där hittar ni liknande bestämmelser som jag redogjort i mitt svar ovan.
2018-11-11 13:24
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (805)
2019-03-21 Vad krävs för att häva ett köp?
2019-03-21 Ångra köp utan att öppna paketet
2019-03-17 Behöver jag kastrera min katt om det är villkorat i köpeavtalet?
2019-03-13 Hävning efter reperation

Alla besvarade frågor (66984)