Kan man kräva tillbaka gåva?

2021-03-30 i Gåva
FRÅGA
Min syster och före detta make hade varit skilda i flera år. Hon fick pengar i gåva från honom under äktenskapet. De vill gifta sig med varandra igen. Kan mannen kräva tillbaka pengarna han gav henne tidigare? Hon har gett bort pengarna som gåva till sina barnbarn under den tid de skildes.
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Gåvor mellan makar regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Där framgår det att en gåva är gällande om den antingen uppfyller kraven för gåva i allmänhet eller om den har registrerats som gåva hos skatteverket (8 kap. 1 § första stycket ÄktB).

När det gäller gåvor i allmänhet går reglerna kring detta att finna i gåvolagen. Det uppställs där tre krav för att en gåva ska vara giltig. Till att börja med ska givaren frivilligt ha gett bort gåvan. Därefter så ska givaren haft för avsikt att ge bort gåvan till gåvomottagaren. Avslutningsvis ska det ha skett en förmögenhetsöverföring, i ditt fall att han fört över pengarna till henne (1 § gåvolagen). Jag tolkar det som att hennes före detta make frivilligt gett henne pengarna. Eftersom de tre kraven som ställs upp är uppfyllda ska gåvan ses som fullbordad (2 § gåvolagen). När en gåva är fullbordad har även äganderätten till egendomen flyttats över. Det är alltså din syster som äger pengarna och hennes före detta make kan inte kräva tillbaka dem. Det hade i sådana fall krävts att din syster och hennes före detta make hade avtalat om att han skulle ha rätt att få tillbaka pengarna. Vad jag förstår det som har de inte gjort det.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Du är annars välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (750)
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?
2021-09-30 Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Alla besvarade frågor (96482)