FrågaAVTALSRÄTTGåva03/02/2021

Kan man kräva tillbaka en mobiltelefon man har gett bort?

Hej, det är så att jag köpte en telefon som jag tänkte använda men min tjej (nuvarande ex) ville gärna ha den så jag sa ok. Nu när vi gjort slut är den fortfarande på avbetalning och hon säger att jag inte kan ta tillbaka den för att det är en gåva. Är detta sant?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det en gåva?

Reglerna om gåvor finner vi i gåvolagen (GåvoL). För att det ska handla om en gåva i juridisk mening förutsätts det att det skett en förmögenhetsöverföring eller en överföring av lösöre. Mobilen är att betrakta som lösöre. Den här överföringen ska i sin tur vara frivillig vilket betyder att du utan tvång eller utpressning valt att ge bort mobiltelefonen. Det måste även varit tydligt att du haft i avsikt att faktiskt ge bort mobilen som en gåva och inte som ett lån. Av vad som framgår i din fråga så verkar det ändå som att överföringen skett frivilligt när du gick med på att ge ditt ex mobilen.

kan du kräva tillbaka mobilen?

När du gav henne mobilen, gav du henne den som en gåva enligt 1 § GåvoL, en gåva som är fullbordad går inte att kräva tillbaka. En gåva som givits bort frivilligt är endast bindande om den är fullbordad. Vad som avses med att gåvan är fullbordad klargörs i 2 § GåvoL. Som tidigare nämnt, tillhör mobilen lösören. Gåvor som är lösören fullbordas genom att de kommer i gåvotagarens besittning. Det betyder att gåvan fullbordades när du överlämnande mobiltelefonen till ditt ex. Då fick hon telefonen i sin besittning och därför kan du inte heller kräva tillbaka den. Huvudregeln är att gåvan inte kan krävas tillbaka men om ni tidigare kommit överens om annat som t.ex. att hon ska ge tillbaka telefonen om ni gör slut, hade du kunnat kräva tillbaka telefonen men det förutsätter att ni hade avtalat om det innan gåvan fullbordades. I mitt svar har jag utgått från att det inte förelåg ett sådant avtal mellan er.

Angående avbetalningen

Du kan inte kräva att ditt ex betalar för mobilen eftersom du gett den till henne som en gåva.

Sammanfattning

Det stämmer alltså att du inte kan ta tillbaka mobiltelefonen eftersom det är en gåva. Förutsatt att det stämmer att överföringen var frivillig, fullbordad och att ni inte hade kommit överens om annat innan gåvoöverföringen fullbordades.

Om du har några ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning