Kan man kräva skadestånd/upprättelse för umgängessabotage som skett för mer än 10 år sedan?

FRÅGA
I samband med separation från vårt gemsammabarms far 1997 har i stort sett ingen information kommit till min kännedom om dotterns dagliga liv, mående, utveckling. Vi hade tillgång till familjerätt vid ett antal ggr där han sällan närvarande. BUP visade visst intresse men även dör var hans stol tom. Detta tärde oerhört på mig och det tog ett par år innan jag gick till domstol de dömde utifrån att barnet varit boende ett par år hos honom, pga att han nekade mig möten o ej infunnit sig på bup el fam rätt. Domstolen fastslog att han skulle underlätta för vår dotter att få återknyta komtakten med mig. Så har inte skett och det ör ca 22 år sen. Han har undanhållit all information betr hälsa, utveckling,skola, vänner utbildning etc etc. under alla år, trots försök till att få info per mejl. Han har undanhållit vår dotters tele, mejl, arbete, adress mm. Har jag o ffa vår dotter någon möjlighet att göra anspråk på skadestånd/ upprättelse hon var 7år när hans patologiska symbiotiska o isolerande tillstånd blev uppenbart. Konsekvensen av hans handlande blev ca 1 år sjukskrivning för mig. Idag är vår dotter trettio år och hon har troligen levt under mkt kontrollerande, hämmande o begränsande vilkor under större delen av sin uppväxt. Vad finns juridiskt att göra?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill ha upprättelse alternativt skadestånd för de eventuella skador din dotter lidit med anledning av ert bristande umgänge.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för när man får väcka en skadeståndstalan.

Din fråga regleras i preskriptionslagen (preskl).

När får man väcka en talan om skadestånd?

Den allmänna preskriptionstiden för skadestånd är 10 år (2 § preskl). Preskriptionstiden räknas från det att den skadegörande händelse inträffade alternativt upphörde.

I ditt fall har det tyvärr gått mer än 10 år från det att den skadegörande händelsen eventuellt skulle ha inträffat eller upphört. Således går tyvärr din rätt att väcka talan förlorad (8 § preskl).

Slutsats

Tyvärr finns det inget etablerat system för en sådan talan som du efterfrågar. I och med att din dotter nu är vuxen sedan 12 år tillbaka faller eventuell rätt till skadestånd eller möjlighet att etablera ett krav på umgänge.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på torsdag (08/04 - 2021) klockan 14:15. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?