Kan man kräva hyra av någon när den personen inte har tillgång till lägenheten?

2018-10-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Min son har skrivit ett hyresavtal med tillträde 31 oktober, i kontraktet står det att hyra skall betalas den 27 varje månad. Nu hävdar uthyraren att efterssom sonen inte betalat den 27 oktober, så har han rätt att bryta kontraktet. Kan man verkligen kräva hyra av någon när den personen inte har tillgång till lägenheten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tid för betalning

Det är andrahandshyresgästen som får komma överens med förstahandshyresgästen om när hyran ska betalas. Har dessa två inte bestämt något särskilt om när hyran ska betalas, ska betalning ske i förskott. Det innebär att andrahandshyresgästen ska betala hyran för nästkommande månad senast den sista vardagen månaden innan. Detta framgår av bestämmelsen i 12 kap. 20 § första stycket jordabalken.

Grund för förverkande

Om man dröjer med att betala hyran mer än en vecka och efter en påminnelse fortfarande inte har betalat så är detta en grund för förverkande (12 kap. 42 § första punkten jordabalken). Med förverkande menas att hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet i förtid och då få hyresgästen att flytta. Om anledningen till den försenade betalningen är sjukdom eller annan liknande oförutsedd händelse och hyresgästen så snart denne kan betalar hyran försvinner den förverkandegrunden (12 kap. 44 § fjärde stycket andra punkten jordabalken).

Slutsats

De har förvisso kommit överens om betalning, vilket man kan göra. Det är alltså inte av betydelse man har tillgång till lägenheten. Däremot har man en vecka på sig efter datumet för betalning. Hyresvärden kan alltså inte avhysa din son direkt.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1135)
2019-04-17 Hur lång uppsägningstid gäller för hyresavtal i privat bostad?
2019-04-17 Hotfull hyresgäst - kan jag häva avtalet?
2019-04-11 Uppsägande av hyresavtal vid betalningsanmärkning
2019-04-10 Vad gäller vid uppsägning gällande uthyrning av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (67946)