Kan man kräva ersättning från en säljare som har sålt en fuktskadad husbil?

2020-11-12 i Köplagen
FRÅGA
Köpte en husbil (i befintligt skick), gick igenom det jag kunde men kunde inte göra bla fukttest då bilen var avställd. Säljaren garanterade dock att det inte fanns läckage eller fukt i bilen då den konstant stått under tak. Körde upp bilen från Ulricehamn till Vänersborg där den fick stå i en vecka innan det fanns plats på verkstad. Redan första natten regnade det in genom fönstren. När bilen kom till verkstaden gjordes en fukttest med negativt resultat, då ställdes bilen in i varm verkstad över helgen varefter en ny fukttest företog, samma negativa resultat. Verkstaden ansåg att det var så mycket fukt att säljaren måste ha känt till det. Vid närmare besiktning undertill upptäcktes att träreglarna bärande "bakväggen" var så ruttna att de närmast liknande dålig kompost och verkstaden menade att detta måste säljaren ha känt till eftersom den lägre regeln var relativt nymålad i syfte att dölja felet. Reparationen kommer att gå på ca 50 000:- och min fråga är: Kan jag kräva ersättning av säljaren för reparationen? Jag vill helst inte att köpet går tillbaka men jag hade tänkt att köpare/säljare delade på kostnaden då båda underlåtit sin "plikt". Vilken chans har jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det rör sig om ett köp av lös egendom och jag tolkar det som att du har köpt husbilen från en privatperson. Detta gör att reglerna i köplagen (KöpL) är tillämpliga.

Föreligger fel?

Husbilen är fuktskadad och har läckage och frågan är om det kan anses föreligga ett fel i lagens mening också. Du har köpt den i befintligt skick, då kan det anses föreligga fel bland annat om den inte stämmer överens med uppgifter om husbilens egenskaper och användning som säljaren har lämnat dig före köpet som kan antas ha inverkat på köpet (19 § första stycket KöpL). I detta fall har säljaren sagt till dig att det inte fanns något läckage eller någon fuktskada, trots att det fanns det. Dessutom måste säljaren, enligt de som arbetade i verkstaden, ha vetat om felen. Det bör även anses vara uppgifter som har inverkat på köpet. Jag antar att du inte hade velat köpa husbilen om du visste om fuktskadan och läckaget eller iallafall inte till det priset som du köpte den för. Fel på husbilen anses därmed föreligga.

Bedömningen av om husbilen är felaktig ska göras med hänsyn till dess tillstånd när risken för varan gick över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felen visar sig senare (21 § första stycket KöpL). Risken gick över på dig när husbilen avlämnades, vilket var när du hämtade den (6 § andra stycket och 13 § första stycket KöpL). Fuktskadan och läckaget måste anses ha funnits redan vid denna tidpunkt eftersom de i verkstaden upptäckte att några av träreglarna var ruttna. Detta kan inte ha hänt under den korta tiden som du hade haft husbilen.

Kan felen åberopas?

Du får inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet och eftersom du undersökte husbilen får du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL). Fuktskadan visades inte förrän ett fukttest kunde göras och läckaget visades inte förrän husbilen stod ute i regnet, du kan då inte antas ha upptäckt dessa fel vid din undersökning av husbilen och du kan därmed åberopa felen.

När husbilen har avlämnats ska du så fort du har möjlighet till det, undersöka den (31 § första stycket KöpL). Du undersökte husbilen efter att du hade fått den och eftersom det inte fanns en tidigare tid på verkstaden, kan det inte krävas av dig att du skulle ha undersökt den tidigare än vad du gjorde. För att få åberopa felen krävs det även att du meddelar säljaren om felen inom en rimlig tid från det att du fick reda på dem (32 § första stycket KöpL). Du nämner inget om ifall du har meddelat säljaren ännu, men har du gjort detta inom en rimlig tid så är det inga problem. Vad som är rimlig tid varierar från fall till fall, men det bör inte ha gått mer än en vecka från det att du upptäckte felet.

Vilka påföljder kan bli aktuella?

När det föreligger fel kan du kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet, samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Du önskar att få ersättning från säljaren för att reparera felet. Aktuella påföljder skulle då kunna vara avhjälpande, prisavdrag och skadestånd.

Avhjälpande innebär att säljaren står för kostnaderna för reparationen och detta ska då göras utan någon kostnad för dig. Avhjälpande kan dock inte ske om det inte kan göras utan orimliga kostnader eller olägenheter för säljaren (34 § första stycket KöpL). När säljaren är en privatperson brukar avhjälpande anses vara orimligt betungande, speciellt när avhjälpandet gäller en reparation. Därav skulle förmodligen inte avhjälpande vara den påföljd som blir aktuell i denna frågan.

Prisavdrag blir aktuellt om inte avhjälpande kommer i fråga (37 § första stycket KöpL). Ett prisavdrag beräknas utifrån vad husbilen hade varit värd i det felaktiga skicket vid tiden för avlämnandet (38 § KöpL). Om du redan har betalat för husbilen ska du då få tillbaka så mycket av pengarna som utgör skillnaden mellan det du betalade och det som husbilen egentligen skulle varit värd i det felaktiga skicket.

Du kan även kräva skadestånd för den ekonomiska skada du lider till följd av felen eftersom husbilen vid köpet avvek från vad säljaren särskilt hade utfäst (40 § tredje stycket KöpL). Säljaren garanterade dig att det varken fanns något läckage eller någon fuktskada, vilket sedan visade sig vara felaktig information och det gör att du kan kräva skadestånd från säljaren.

Sammanfattning

Det föreligger fel i husbilen som kan åberopas. Till följd av det kan du få rätt till ett prisavdrag, samt skadestånd som ska ersätta den ekonomiska skada du lider till följd av felen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Hanna Ullerholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1346)
2021-05-11 Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?
2021-05-11 Har köparen rätt att ångra sig?
2021-05-09 Fel vid köp av begagnad bil på Blocket
2021-04-30 Swishat men inte fått varan

Alla besvarade frågor (92197)