FrågaKÖPRÄTTKöplagen02/08/2019

Kan man kräva ersättning av säljaren för utlägg som man har haft för en skadad häst?

Vi köpte en ponny i Februari i år.

Funkade jättefint, blev tränad och även tävlad några gånger. I Maj månad blev ponnyn halt och vi tog den till veterinär. Röntgenbilder visade mycket stora förändringar på hovled, kronled samt ringkota. Ponnyn döms ut och vi konsulterar ytterligare två veterinärer för att vara på säkra sidan. Alla säger samma sak, den kommer inte kunna användas som ridhäst.

Vi kontaktar säljaren och egentligen uppstår inga större diskussioner, dem tar tillbaka ponnyn. Min fråga är nu: har vi rätt att önska ersättning för diverse utlägg vi haft för ponnyn? Jag tänker främst på boxhyra, skor, tilläggsregistrering, mätning.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en häst, vilket i lagens mening är att betrakta som lös egendom, som jag antar att du köpte av en privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Skulle du istället ha köpt hästen av en näringsidkare så är konsumentköplagens motsvarande paragrafer tillämpliga (1 § konsumentköplagen).

Har ni rätt att kräva ersättning för utgifter?

Eftersom ni har lyckats häva köpet så har ni även rätt att kräva ersättning för den skada ni har lidit till följd av att hästen var skadad, förutsatt att "felet" inte berodde på något utanför säljarens kontroll (40 och 27 § köplagen). I din fråga framgår inget som tyder på att säljaren ska undgå ansvar för skadan. Skadeståndet innefattar uppkomna merkostnader till följd av felet, men det kan vara bra att veta att man har en skadebegränsningsplikt. Detta gör att man endast har rätt till försvarliga och behövliga kostnader (70 § köplagen). I ditt fall innebär det att du har rätt att kräva ersättning för till exempel veterinärkostnader, kostnader till och från veterinär samt medicin som ni har behövt till följd av skadan. Dessutom innefattar skadeståndet ersättning för den vård som ni har varit skyldiga att utföra (73 och 75 § köplagen). Vården skulle kunna tänkas innefatta hyra och skoning. Däremot är det tveksamt om mätning är något som är att betrakta som "nödvändigt".

Sammanfattning

Ni har rätt att kräva ersättning för uppkomna merkostnader som ni har haft till följd av skadan. Eftersom ni har haft en vårdplikt av hästen till dess att säljaren tog tillbaka den så har ni även rätt till ersättning för försvarliga vårdkostnader.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo