Kan man kräva att säljaren reparerar ett fel även om det visar sig efter avlämnandet?

2019-06-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan. Jag köpte en bil från en bilfirma i Januari detta år och har på senare märkt att syn ringarna i växellådan är dåliga. Det innebär att det kan kosta mig ett flertal tusen kronor att laga.Jag vet att problemet har funnits tidigare för jag har inte kört såpass aggresivt med bilen så att växellådan ska ta strykJag undrar om jag kan kräva dem att fixa problemet.Tack så mycket, mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör köp av en bil som du som privatperson köpte av en näringsidkare så är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).

Är bilen felaktig?

Först och främst ska bilen kunna köras eftersom den annars avviker från vad bilar i allmänhet används till och därmed betraktas som felaktig (16 § andra stycket 1 punkten och 16 § tredje stycket 1 punkten konsumentköplagen). Dessutom kan bilen anses avvika från vad du som köpare "med fog kunnat förutsätta" (16 § tredje stycket 3 punkten konsumentköplagen). I bedömningen av vad du har haft anledning att förutsätta läggs omständigheter så som varans skick och pris in, och ett lägre pris innebär i regel att man inte kan ha lika höga förväntningar som om motsvarande vara hade varit dyrare. Av din fråga framgår inte att bilen var förvånansvärt billig eller liknande, och därför utgår jag ifrån att du haft skäl att anta att bilen skulle fungera att köra även nu efter ett par månader. Om det är ett fel som du anser och tror att säljaren kände till eller borde ha känt till så kan du även argumentera för att bilhandlaren underlät att upplysa dig om felet, eftersom det är ett fel som du haft anledning att förvänta dig att få reda på och som inverkade på köpet (16 § tredje stycket 2 punkten konsumentköplagen).

Bedömningen av tidpunkten för felet

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som fanns då även om det visar sig först senare (20 § konsumentköplagen). I ditt fall verkar även felet ha visat sig inom sex månader från det att bilen avlämnades, och i sådant fall anses felet ha funnits där vid avlämnandet om det inte är oförenligt med felets art, vilket det inte bör vara i detta fall (20 a § konsumentköplagen). Detta innebär att bevisbördan för motsatsen, det vill säga att felet inte fanns vid avlämnandet, ligger på säljaren. För att vinna framgång med ditt anspråk är det bra om du formulerar felet som att växellådan/ synkringarna är och var slitna, och inte att bilen inte går att köra eller att synkringarna har gått sönder. Detta på grund av att de sistnämnda är fel som har uppkommit efter avlämnandet, medan slitaget fanns redan innan.

Vad kan du kräva av säljaren?

För att du ska ha rätt att göra felpåföljder gällande (22 § konsumentköplagen) krävs det att du reklamerar felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, och om du lämnar meddelandet inom två månader efter att du märkt felet anses det alltid vara lämnat i rätt tid (23 § konsumentköplagen). Som konsument ges man i allmänhet en lite längre tid än vad en näringsidkare får, men för att inte gå miste om din möjlighet till att göra felet gällande är det bra om du vänder dig till säljaren med ditt krav så snart som möjligt.

Den felpåföljd som du verkar vilja ha är avhjälpande, dvs att säljaren reparerar felet. Detta har du rätt att kräva om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, vilket det bör kunna göra (26 § första stycket konsumentköplagen). Avhjälpandet ska ske inom skälig tid efter att du framställde kravet och om det inte sker så kan du gå vidare och kräva ersättning för att avhjälpa felet själv eller häva köpet (26 § tredje stycket och 27 § konsumentköplagen). För att få häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket jag anser att du har goda möjligheter att argumentera för i och med att bilen visade sig vara betydligt mer sliten än vad du förutsatte (29 § konsumentköplagen). Du har då även rätt att kräva skadestånd för den skada du lider genom att bilen är felaktig (tex om du haft verkstadskostnader eller kostnader för en hyresbil), och säljaren har för detta ett kontrollansvar vilket betyder att denne ansvarar för skadorna så länge felet inte legat utanför hans/hennes kontroll (vilket det ju inte gör i detta fall) (30 § första stycket konsumentköplagen).

Sammanfattning

Bilen är att betrakta som felaktig, men för att säljaren ska ansvara för felet krävs det att det fanns vid avlämnandet. Visar sig felet inom sex månader efter avlämnandet ligger bevisbördan för motsatsen på säljaren. För att vinna framgång med din talan gäller det därför att du formulerar felet rätt och som ett slitage som fanns där redan innan men som visade sig först efteråt. Förutsatt att du vänder dig till säljaren så fort som möjligt har du rätt att göra felpåföljder gällande. Du har då rätt att kräva att säljaren ska reparera felet.

Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1041)
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?
2020-07-31 Ersättning till följd av fel i vara?
2020-07-30 En REA vara har nu sänkts i standardpris
2020-07-30 När aktualiseras fel vid bilköp?

Alla besvarade frågor (82613)