Kan man kräva att få arbeta om man är heltids tjänstledig för studier?

2021-05-08 i Studieledighet
FRÅGA
HejOm man är tjänstledig för studier (kommunal lärare) kan man kräva att få jobba en dag i veckan om arbetsgivaren inte vill. Heltids tjänstledig utan lön. Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslag) reglerar vad som gäller vid studieledighet. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

Arbetstagare som är 100% tjänstledig har inte rätt att arbeta under ledigheten

Enligt lagen har en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning för att studera (1 § studieledighetslag).

Det finns dock ingen bestämmelse i lagen som ger arbetstagare rätt att jobba hos sin arbetsgivare samtidigt som arbetstagaren har fullt tjänstledigt för studier. Vid deltidsstudier är arbetstagaren däremot arbetsskyldig under den tid denne inte arbetar. Om man är 100% tjänstledig gäller dock att man inte har någon rätt att arbeta och arbetsgivaren har därmed ingen skyldighet att erbjuda arbete.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock komma överens om att arbetstagaren ska få arbeta under ledigheten. Lagen hindrar alltså inte arbetstagaren att arbeta ändå.

Ett alternativ är att avbryta dina studier för att ansöka om ny studieledighet med ändrad omfattning

För att ändå få rätt att arbeta under din studietid kan du avbryta dina studier för att ansöka om ny studieledighet med ändrad omfattning.

Enligt lagen har arbetstagare rätt att avbryta sina studier och återgå till arbetet. I sådant fall måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren och har då rätt att återgå till arbetet efter två veckor alternativt en månad om ledigheten varat i minst ett år (10 § studieledighetslag).

Därefter kan arbetstagaren ansöka om ny period av studieledighet, det vill säga 80% i ditt fall för att få arbeta 20%. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer hur dessa 20% ska fördelas under veckan så det är inte säkert att man enbart får arbeta en dag i veckan (1 § studieledighetslag).

Notera även att arbetsgivaren kan ha rätt att skjuta upp studieledigheten sex månader efter ansökan gjorts (5 § studieledighetslag).

Sammanfattning

Enligt studieledighetslagen har en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning för att studera. Det finns dock ingen rätt att arbeta hos sin arbetsgivare under förutsättning att man är 100% tjänstledig för studier.

Ett alternativ är att arbetstagaren avbryter sina studier för att ansöka om en ny period av studieledighet med ändrad omfattning, det vill säga 80% för rätt till arbete på 20%. Notera dock att arbetsgivaren kan ha rätt att i så fall skjuta upp studieledigheten.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?